logo vui cười lên

Fifty-eight tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này VUICUOILEN sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Fifty-eight vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Fifty-eight như Fifty-eight tiếng anh là gì, Fifty-eight là gì, Fifty-eight tiếng Việt là gì, Fifty-eight nghĩa là gì, nghĩa Fifty-eight tiếng Việt, dịch nghĩa Fifty-eight, …

Vui Cười Lên
Fifty-eight tiếng anh là gì

Fifty-eight tiếng anh là gì

Fifty-eight tiếng anh nghĩa là số 58.

Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/

Để đọc đúng từ Fifty-eight trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Fifty-eight. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 58 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Fifty-eight tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Fifty-eight tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Fifty-eight trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Eighteen /ˌeɪˈtiːn/: số 18
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Sixty-four /ˈsɪk.sti fɔːr/: số 64
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Twenty-six /ˈtwen.ti sɪks/: số 26
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Fifty-nine /ˈfɪf.ti naɪn/: số 59
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/: số 75
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Fifty-eight tiếng anh là gì, câu trả lời là Fifty-eight nghĩa là số 58. Để đọc đúng từ Fifty-eight cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Fifty-eight theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Fifty-eight tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang