logo vui cười lên

Hoa lưu ly tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vui cười lên đã giới thiệu về tên gọi của một số loại hoa trong tiếng anh như hoa mõm chó, hoa quỳnh, hoa đồng tiền, hoa bằng lăng, hoa chùm ngây, hoa bồ câu, hoa dâm bụt, hoa dành dành, hoa hồng môn, hoa mười giờ, hoa phăng xê, hoa giấy, hoa lồng đèn, hoa phù dung, hoa phượng, hoa dừa cạn, hoa sen, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một loại hoa khác cũng rất quen thuộc đó là hoa lưu ly. Nếu bạn chưa biết hoa lưu ly tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Hoa lưu ly tiếng anh là gì
Hoa lưu ly tiếng anh là gì

Hoa lưu ly tiếng anh là gì

Hoa lưu ly tiếng anh gọi là forget-me-not, phiên âm tiếng anh đọc là /fɚˈɡet.mi.nɑːt/.

Forget-me-not /fɚˈɡet.mi.nɑːt/

Để đọc đúng tên tiếng anh của hoa lưu ly rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ forget-me-not rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /fɚˈɡet.mi.nɑːt/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ forget-me-not thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý: từ forget-me-not để chỉ chung về hoa lưu ly chứ không chỉ cụ thể về loại hoa lưu ly nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về loại hoa lưu ly nào thì phải nói theo tên riêng của loại hoa lưu ly đó.

Xem thêm: Bông hoa tiếng anh gọi là gì

Hoa lưu ly tiếng anh là gì
Hoa lưu ly tiếng anh là gì

Một số loại hoa khác trong tiếng anh

Ngoài hoa lưu ly thì vẫn còn có rất nhiều loại hoa khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các loại hoa khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • Bluebell /ˈbluː.bel/: hoa chuông
 • Foxglove /ˈfɒksɡlʌv/: hoa mao địa hoàng
 • Hibiscus /hɪˈbɪs.kəs/: hoa dâm bụt
 • Climbing rose /ˈklaɪmɪŋ rəʊz/: hoa tường vi
 • Azalea /əˈzeɪ.li.ə/: hoa đỗ quyên
 • Milkwood pine /mɪlk wʊd paɪn/: hoa sữa
 • Dahlia /ˈdeɪ.li.ə/: hoa thược dược
 • Clematis /ˈklem.ə.tɪs/: hoa ông lão
 • Flamboyant /flæmˈbɔɪənt/: hoa phượng
 • Dandelion /ˈdændɪlaɪən/: hoa bồ công anh
 • Eglantine /ˈeɡləntaɪn/: hoa tầm xuân
 • Poppy /ˈpɒpi/: hoa anh túc
 • Cockscomb /ˈkɒkskəʊm/: hoa mào gà
 • Anthurium /ænˈθjuːriəm/: hoa hồng môn
 • Oleander /ˌəʊ.liˈæn.dər/: hoa trúc đào
 • Rose /rəʊz/: hoa hồng
 • Mimosa /mɪˈmoʊsə/: hoa xấu hổ, hoa trinh nữ
 • Geranium /dʒəˈreɪ.ni.əm/: hoa phong lữ thảo
 • Golden chain flowers /ˈɡəʊl.dən tʃeɪn flaʊər/: muồng hoàng yến/bò cạp vàng
 • Iris /ˈaɪ.rɪs/: hoa diên vĩ
 • Magnolia /mæɡˈnəʊ.li.ə/: hoa mộc lan
 • Jasmine /ˈdʒæz.mɪn/: hoa nhài
 • Petunia /pəˈtʃuː.ni.ə/: hoa dã yên thảo
 • Lotus /ˈləʊ.təs/: hoa sen
 • Camellia /kəˈmiː.li.ə/: hoa trà
 • Lagerstroemia /ˌleɪɡərˈstriːmiə/: hoa bằng lăng
 • Peony /ˈpiː.ə.ni/: hoa mẫu đơn
 • Moringa flower: hoa chùm ngây
 • Confederate rose /kənˈfedərət rəuz/: hoa phù dung
 • Carnation /kɑːˈneɪ.ʃən/: Hoa cẩm chướng
 • Daffodil /ˈdæfədɪl/: hoa thủy tiên vàng
 • Gardenia /ɡɑːˈdiː.ni.ə/: hoa dành dành, ngọc bút
 • Crocus /ˈkroʊkəs/: hoa nghệ tây
 • Marigold /ˈmær.ɪ.ɡəʊld/: hoa cúc vạn thọ
 • Tulip /ˈtjuːlɪp/: hoa tuy-líp
Hoa lưu ly tiếng anh là gì
Hoa lưu ly tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc hoa lưu ly tiếng anh là gì thì câu trả lời là forget-me-not, phiên âm đọc là /fɚˈɡet.mi.nɑːt/. Lưu ý là forget-me-not để chỉ chung về hoa lưu ly chứ không chỉ cụ thể về loại hoa lưu ly nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về hoa lưu ly thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loại hoa lưu ly đó. Về cách phát âm, từ forget-me-not trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ forget-me-not rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ forget-me-not chuẩn hơn nữa thì hãy xem phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang