logo vui cười lên

Eleven tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này V C L sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ eleven vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ eleven như eleven tiếng anh là gì, eleven là gì, eleven tiếng Việt là gì, eleven nghĩa là gì, nghĩa eleven tiếng Việt, dịch nghĩa eleven, …

Vui Cười Lên
Eleven tiếng anh là gì

Eleven tiếng anh là gì

Eleven tiếng anh nghĩa là số 11.

Eleven /ɪˈlev.ən/

Để đọc đúng từ eleven trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ eleven. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 11 tiếng anh là gì

Số 11 tiếng anh là gì
Eleven tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết eleven tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với eleven trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Forty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/: số 47
 • Seventy-eight /ˈsev.ən.ti eɪt/: số 78
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Five /faɪv/: số 5
 • Four /fɔːr/: số 4
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Twelve /twelv/: số 12
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Three /θriː/: số 3
 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc eleven tiếng anh là gì, câu trả lời là eleven nghĩa là số 11. Để đọc đúng từ eleven cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ eleven theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Eleven tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang