logo vui cười lên

Twenty-four tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này V C L sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ twenty-four vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ twenty-four như twenty-four tiếng anh là gì, twenty-four là gì, twenty-four tiếng Việt là gì, twenty-four nghĩa là gì, nghĩa twenty-four tiếng Việt, dịch nghĩa twenty-four, …

Vui Cười Lên
Twenty-four tiếng anh là gì

Twenty-four tiếng anh là gì

Twenty-four tiếng anh nghĩa là số 24.

Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/

Để đọc đúng từ twenty-four trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc chuẩn phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ twenty-four. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 24 tiếng anh là gì

Số 24 tiếng anh là gì
Twenty-four tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết twenty-four tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với twenty-four trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • One hundred thousand /wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənd/: 100.000
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Fifty-two /ˈfɪf.ti tuː/: số 52
 • Ninety-five /ˈnaɪn.ti faɪv/: số 95
 • Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Four /fɔːr/: số 4
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc twenty-four tiếng anh là gì, câu trả lời là twenty-four nghĩa là số 24. Để đọc đúng từ twenty-four cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ twenty-four theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Twenty-four tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang