logo vui cười lên

Tàu hỏa tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Trong số các phương tiện giao thông hiện nay thì tàu hỏa hay còn gọi là xe lửa là một phương tiện giao thông rất quen thuộc. Mặc dù không phải ai cũng từng đi tàu hỏa nhưng chắc chắn là cũng đã nhìn thấy tàu hỏa rồi. Tàu hỏa sẽ có một đầu máy kéo và các toa tàu phía sau để chở hàng hoặc chở hành khách. Khi tàu hỏa chạy sẽ không chạy trên đường bình thường mà chạy trên một hệ thống đường ray dành riêng cho tàu hỏa. Hệ thống đường ray này chạy thông suốt từ bắc tới nam nên những khu vực có đường ray thì bạn đều có thể thấy tàu hỏa chạy qua vài lần một ngày. Trong bài viết này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết tàu hỏa tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho chuẩn nhé.

Tàu hỏa tiếng anh là gì
Tàu hỏa tiếng anh là gì

Tàu hỏa tiếng anh là gì

Tàu hỏa tiếng anh gọi là train, phiên âm đọc là /treɪn/. Từ này dùng để chỉ cho các loại tàu hỏa khác nhau nói chung. Còn cụ thể loại tàu hỏa nào thì sẽ có cách gọi riêng.

Train /treɪn/

Để đọc đúng từ train rất đơn giản. Bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ train ở trên rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /treɪn/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ train thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh chuẩn thế nào để biết cách đọc cụ thể.

Bên cạnh từ train, có một số từ khác liên quan đền tàu hỏa bạn có thể tham khảo:

 • Locomotive /ˌləʊ.kəˈməʊ.tɪv/: đầu xe lửa
 • Railroad station /ˈreɪl.rəʊd ˌsteɪ.ʃən/: ga xe lửa
 • Railroad /ˈreɪl.rəʊd/: đường ray xe lửa
 • Train ticket /treɪn ,tɪk.ɪt/: vé xe lửa
 • Carriage /ˈkær.ɪdʒ/: toa xe lửa (thường để chở hành khách)
 • Freight car /ˈfreɪt ˌkɑːr/: toa xe lửa thường để chở hàng dạng công-ten-nơ
Tàu hỏa tiếng anh là gì
Tàu hỏa tiếng anh là gì

Xem thêm một số phương tiện giao thông khác

 • Car /kɑːr/: cái ô tô
 • Ambulance /ˈæm.bjə.ləns/: xe cứu thương
 • Lorry /ˈlɒr.i/: xe tải có thùng chở hàng lớn
 • Police car /pəˈliːs ˌkɑːr/: xe cảnh sát
 • Airplane /ˈeə.pleɪn/: máy bay
 • Pushchair /ˈpʊʃ.tʃeər/: xe nôi dạng ngồi cho trẻ nhỏ
 • Hot-air balloon /hɒtˈeə bəˌluːn/: khinh khí cầu
 • Fire truck /ˈfaɪə ˌtrʌk/: xe cứu hỏa
 • Covered wagon /ˌkʌv.əd ˈwæɡ.ən/: xe ngựa kéo có mái
 • Dumper truck /ˈdʌm.pə ˌtrʌk/: xe ben
 • Cyclo /ˈsaɪ.kləʊ/: xe xích lô
 • Tricycle /ˈtraɪ.sɪ.kəl/: xe đạp 3 bánh (thường cho trẻ em)
 • Cart /kɑːt/: xe kéo (kéo tay hoặc dùng ngựa kéo)
 • Kid bike /kɪd ˌbaɪk/: xe đạp cho trẻ em
 • Boat /bəʊt/: cái thuyền (nhỏ)
 • Pram /præm/: xe nôi cho trẻ sơ sinh
 • Vessel /ˈves.əl/: cái tàu chở hàng, tàu thủy
 • Rapid-transit /ˌræp.ɪdˈtræn.zɪt/: tàu cao tốc
 • Train /treɪn/: tàu hỏa
 • Raft /rɑːft/: cái bè
 • Bicycle /’baisikl/: xe đạp
 • Helicopter /ˈhel.ɪˌkɒp.tər/: máy bay trực thăng
 • Coach /kəʊtʃ/: xe khách
 • Ferry /ˈfer.i/: cái phà
 • Trolley /ˈtrɒl.i/: xe đẩy hàng trong siêu thị
 • Bin lorry /ˈbɪn ˌlɒr.i/: xe thu gom rác
 • Dinghy /ˈdɪŋ.ɡi/: cái xuồng
 • Pickup truck /ˈpɪk.ʌp ˌtrʌk/: xe bán tải
 • Rowing boat /ˈrəʊ.ɪŋ ˌbəʊt/: thuyền có mái chèo
 • Powerboat /ˈpaʊə.bəʊt/: thuyền có gắn động cơ
 • Taxi /ˈtæk.si/: xe tắc-xi
 • Tram /træm/: xe điện chở khách
 • Van /væn/: xe tải cỡ nhỏ
 • Folding bike /ˈfəʊl.dɪŋ ˌbaɪk/: xe đạp gấp
 • Canoe /kəˈnuː/: cái ca nô
Tàu hỏa tiếng anh là gì
Tàu hỏa tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc tàu hỏa tiếng anh là gì hay tàu lửa tiếng anh là gì thì câu trả lời là train, phiên âm đọc là /treɪn/. Ngoài từ train này thì vẫn còn một số từ khác liên quan đến xe lửa bạn nên biết ví dụ như locomotive – đầu xe lửa, railroad station – ga xe lửa, railroad – đường ray xe lửa, train ticket – vé xe lửa, carriage (coach) – toa xe lửa (thường để chở hành khách), freight car – toa xe lửa thường để chở hàng.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang