logo vui cười lên

Sixty-nine tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Sixty-nine vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Sixty-nine như Sixty-nine tiếng anh là gì, Sixty-nine là gì, Sixty-nine tiếng Việt là gì, Sixty-nine nghĩa là gì, nghĩa Sixty-nine tiếng Việt, dịch nghĩa Sixty-nine, …

Vui Cười Lên
Sixty-nine tiếng anh là gì

Sixty-nine tiếng anh là gì

Sixty-nine tiếng anh nghĩa là số 69.

Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/

Để đọc đúng từ Sixty-nine trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Sixty-nine. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 69 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Sixty-nine tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Sixty-nine tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Sixty-nine trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Sixty-four /ˈsɪk.sti fɔːr/: số 64
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98
 • One hundred thousand /wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənd/: 100.000
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Sixty-nine tiếng anh là gì, câu trả lời là Sixty-nine nghĩa là số 69. Để đọc đúng từ Sixty-nine cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Sixty-nine theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Sixty-nine tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang