logo vui cười lên

Số 7 tiếng anh là gì? Cách đọc số bảy trong tiếng anh như thế nào


Trong tiếng anh thì số đếm là phần mà các bạn cần phải nhớ cũng như phải học gần như đầu tiên. Tất nhiên, đôi khi bạn lại quên mất cách viết, cách đọc của các số đếm trong tiếng anh. Vậy nên, bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn nhớ lại vài kiến thức về số đếm nhé. Cụ thể bài viết này sẽ giúp các bạn biết số 7 tiếng anh là gì và cách đọc số 7 trong tiếng anh như thế nào.

Số 7 tiếng anh là gì
Số 7 tiếng anh là gì

Số 7 tiếng anh là gì

Số 7 tiếng anh là seven, phiên âm đọc là /ˈsev.ən/

Seven /ˈsev.ən/

Số đếm trong tiếng anh khá dễ đọc nên bạn chỉ cần xem cách phát âm chuẩn của từ seven ở trên rồi đọc theo là được. Nếu bạn muốn đọc từ seven chuẩn hơn nữa thì có thể xem phiên âm của số 7 kết hợp với cách đọc chuẩn để đọc. Cách đọc phiên âm bạn có thể tham khảo bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Lưu ý: Có một lưu ý nhỏ trong cách sử dụng số 7, đây là số đếm nên không dùng khi nói về thứ hạng hay số thứ tự. Khi dùng để chỉ thứ hạng hay thứ tự thì số 7 sẽ có cách viết và cách đọc khác. Các bạn tham khảo thêm bài viết cách đọc số thứ tự trong tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Số 7 tiếng anh là gì
Số 7 tiếng anh là gì

Xem thêm các số khác trong tiếng anh

Sau khi đã biết số 7 tiếng anh là gì, bạn có thể tham khảo một vài số đếm khác trong tiếng anh nhé. Biết đâu cũng có số bạn đang muốn tìm thì sao.

 • Eighteen /ˌeɪˈtiːn/: số 18
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Eighty-four /ˈeɪ.ti fɔːr/: số 84
 • Twenty-six /ˈtwen.ti sɪks/: số 26
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/: số 75
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/: số 36
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Fifty-two /ˈfɪf.ti tuː/: số 52
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Ninety-five /ˈnaɪn.ti faɪv/: số 95
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Forty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/: số 47
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • Seventy-one /ˈsev.ən.ti wʌn/: số 71
 • Eight /eɪt/: số 8
 • Ten /ten/: số 10
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97

Như vậy, nếu bạn thắc mắc số 7 tiếng anh là gì thì câu trả lời rất đơn giản, số 7 trong tiếng anh viết là seven, phiên âm đọc là /ˈsev.ən/. Cách đọc của số này khá đơn giản tuy nhiên về cách sử dụng thì bạn cũng nên lưu ý một chút. Khi nói về thứ hạng hay thứ tự sẽ có cách viết và đọc khác, không dùng là seven hay number seven.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang