logo vui cười lên

Nước Ý tiếng anh là gì? Italy hay Italian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ý tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ý tiếng anh là gì
Nước Ý tiếng anh là gì

Nước Ý tiếng anh là gì

Nước Ý tiếng anh viết là Italy, phiên âm đọc là /ˈɪt.əl.i/

Italy /ˈɪt.əl.i/

Để phát âm đúng từ Italy các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Italy thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Italy là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (I).

Nước Ý tiếng anh là gì
Nước Ý tiếng anh là gì

Phân biệt Italy và Italian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Italy và Italian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Italy là tên của nước Ý trong tiếng anh, còn Italian để chỉ những thứ thuộc về nước Ý như là người Ý, văn hóa Ý, tiếng Ý. Nếu bạn muốn nói về nước Ý thì phải dùng từ Italy chứ không phải Italian.

Nước Ý tiếng anh là gì
Nước Ý tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ý tiếng anh là gì thì câu trả lời là Italy, phiên âm đọc là /ˈɪt.əl.i/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (I) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Italy còn có từ Italian các bạn hay bị nhầm lẫn, Italian nghĩa là người Ý hoặc tiếng Ý chứ không phải nước Ý.Bạn đang xem bài viết: Nước Ý tiếng anh là gì? Italy hay Italian

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang