logo vui cười lên

Nước Ý tiếng anh là gì? Italy hay Italian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ý tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ý tiếng anh là gì
Nước Ý tiếng anh là gì

Nước Ý tiếng anh là gì

Nước Ý tiếng anh viết là Italy, phiên âm đọc là /ˈɪt.əl.i/

Italy /ˈɪt.əl.i/

Để phát âm đúng từ Italy các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Italy thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Italy là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (I).

Nước Ý tiếng anh là gì
Nước Ý tiếng anh là gì

Phân biệt Italy và Italian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Italy và Italian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Italy là tên của nước Ý trong tiếng anh, còn Italian để chỉ những thứ thuộc về nước Ý như là người Ý, văn hóa Ý, tiếng Ý. Nếu bạn muốn nói về nước Ý thì phải dùng từ Italy chứ không phải Italian.

Nước Ý tiếng anh là gì
Nước Ý tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Colombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Cuba /ˈkjuː.bə/: nước Cuba
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ý tiếng anh là gì thì câu trả lời là Italy, phiên âm đọc là /ˈɪt.əl.i/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (I) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Italy còn có từ Italian các bạn hay bị nhầm lẫn, Italian nghĩa là người Ý hoặc tiếng Ý chứ không phải nước Ý.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang