logo vui cười lên

Nước Ích-xa-ren tiếng anh là gì? Israel hay Israeli


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ích-xa-ren tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Ích-xa-ren để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ích-xa-ren tiếng anh là gì
Nước Ích-xa-ren tiếng anh là gì

Nước Ích-xa-ren tiếng anh là gì

Nước Ích-xa-ren tiếng anh viết là Israel, phiên âm đọc là /ˈɪz.reɪl/

Israel /ˈɪz.reɪl/

Để phát âm đúng từ Israel các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Israel thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm trong tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Israel là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (I).

Nước Ích-xa-ren tiếng anh là gì
Nước Ích-xa-ren tiếng anh là gì

Phân biệt Israel và Israeli

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Israel và Israeli, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Israel là tên của nước Ích-xa-ren trong tiếng anh, còn Israeli để chỉ những thứ thuộc về nước Ích-xa-ren như là người Ích-xa-ren, văn hóa Ích-xa-ren, tiếng Ích-xa-ren. Nếu bạn muốn nói về nước Ích-xa-ren thì phải dùng từ Israel chứ không phải Israeli.

Nước Ích-xa-ren tiếng anh là gì
Nước Ích-xa-ren tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Bolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-a
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • China /ˈtʃaɪ.nə/: nước Trung Quốc
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Ireland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-len
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • Libya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-a
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Italy /ˈɪt.əl.i/: nước Ý

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ích-xa-ren tiếng anh là gì thì câu trả lời là Israel, phiên âm đọc là /ˈɪz.reɪl/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (I) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Israel còn có từ Israeli các bạn hay bị nhầm lẫn, Israeli nghĩa là người Ích-xa-ren hoặc tiếng Ích-xa-ren chứ không phải nước Ích-xa-ren.Bạn đang xem bài viết: Nước Ích-xa-ren tiếng anh là gì? Israel hay Israeli

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang