logo vui cười lên

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì? East Timor hay Timor Leste


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì
Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì

Nước Đông-ti-mo tiếng anh viết là East Timor, phiên âm đọc là /ˌiːst ˈtiː.mɔːr/

East Timor /ˌiːst ˈtiː.mɔːr/

Để phát âm đúng từ East Timor này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ East Timor thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là East Timor là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (E và T).

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì
Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì

Phân biệt East Timor và Timor Leste

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa East Timor và Timor Leste, nguyên nhân vì trong một số kỳ đài hội như Seagame vẫn thấy đoàn đại biểu của nước Đông Timor cầm biển tên là Timor Leste. Thực ra thì tên gọi Timor Leste là tên gọi phiên âm theo tiếng Bồ Đào Nha,còn East Timor là tên gọi theo tiếng anh. Bạn gọi tên theo cách nào cũng đều đúng chứ không hề sai.

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì
Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • South Africa /ˌsaʊθ ˈæf.rɪ.kə/: nước Nam Phi
 • Hungary /ˈhʌŋ.ɡər.i/: nước Hung-ga-ry
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Democratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước Cộng hòa dân chủ Công Gô
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì thì câu trả lời là East Timor, phiên âm đọc là /ˌiːst ˈtiː.mɔːr/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (E và T) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ East Timor còn có từ Timor Leste các bạn hay bị nhầm lẫn, Timor Leste là tên gọi nước Đông Timor theo phiên âm tiếng Bồ Đào Nha chứ không phải tiếng anh.Bạn đang xem bài viết: Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì? East Timor hay Timor Leste

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang