logo vui cười lên

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì? East Timor hay Timor Leste


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì
Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì

Nước Đông-ti-mo tiếng anh viết là East Timor, phiên âm đọc là /ˌiːst ˈtiː.mɔːr/

East Timor /ˌiːst ˈtiː.mɔːr/

Để phát âm đúng từ East Timor này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ East Timor thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là East Timor là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (E và T).

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì
Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì

Phân biệt East Timor và Timor Leste

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa East Timor và Timor Leste, nguyên nhân vì trong một số kỳ đài hội như Seagame vẫn thấy đoàn đại biểu của nước Đông Timor cầm biển tên là Timor Leste. Thực ra thì tên gọi Timor Leste là tên gọi phiên âm theo tiếng Bồ Đào Nha,còn East Timor là tên gọi theo tiếng anh. Bạn gọi tên theo cách nào cũng đều đúng chứ không hề sai.

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì
Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Uruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goay
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • South Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn Quốc
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • Germany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước Đức
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Russia /ˈrʌʃ.ə/: nước Nga
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Latvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-a
 • Cambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước Campuchia
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Norway /ˈnɔː.weɪ/: nước Na Uy
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Yemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-men
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sỹ
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì thì câu trả lời là East Timor, phiên âm đọc là /ˌiːst ˈtiː.mɔːr/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (E và T) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ East Timor còn có từ Timor Leste các bạn hay bị nhầm lẫn, Timor Leste là tên gọi nước Đông Timor theo phiên âm tiếng Bồ Đào Nha chứ không phải tiếng anh.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang