logo vui cười lên

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì? East Timor hay Timor Leste


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì
Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì

Nước Đông-ti-mo tiếng anh viết là East Timor, phiên âm đọc là /ˌiːst ˈtiː.mɔːr/

East Timor /ˌiːst ˈtiː.mɔːr/

Để phát âm đúng từ East Timor này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ East Timor thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là East Timor là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (E và T).

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì
Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì

Phân biệt East Timor và Timor Leste

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa East Timor và Timor Leste, nguyên nhân vì trong một số kỳ đài hội như Seagame vẫn thấy đoàn đại biểu của nước Đông Timor cầm biển tên là Timor Leste. Thực ra thì tên gọi Timor Leste là tên gọi phiên âm theo tiếng Bồ Đào Nha,còn East Timor là tên gọi theo tiếng anh. Bạn gọi tên theo cách nào cũng đều đúng chứ không hề sai.

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì
Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Myanmar /ˈmjæn.mɑː/: nước Mi-an-ma
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Ecuador /ˈek.wə.dɔːr/: nước Ê-cu-a-đo
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Bulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-ri
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê
 • Bangladesh /ˌbæŋ.ɡləˈdeʃ/: nước Băng-la-đét
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Argentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-na
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Brazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xin
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Saudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê Út
 • Greece /ɡriːs/: nước Hi Lạp
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Paraguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước Paraguay

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì thì câu trả lời là East Timor, phiên âm đọc là /ˌiːst ˈtiː.mɔːr/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (E và T) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ East Timor còn có từ Timor Leste các bạn hay bị nhầm lẫn, Timor Leste là tên gọi nước Đông Timor theo phiên âm tiếng Bồ Đào Nha chứ không phải tiếng anh.Bạn đang xem bài viết: Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì? East Timor hay Timor Leste

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang