logo vui cười lên

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì? East Timor hay Timor Leste


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia phổ biến khác để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì
Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì

Nước Đông-ti-mo tiếng anh viết là East Timor, phiên âm đọc là /ˌiːst ˈtiː.mɔːr/

East Timor /ˌiːst ˈtiː.mɔːr/

Để phát âm đúng từ East Timor này các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ East Timor thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là East Timor là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (E và T).

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì
Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì

Phân biệt East Timor và Timor Leste

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa East Timor và Timor Leste, nguyên nhân vì trong một số kỳ đài hội như Seagame vẫn thấy đoàn đại biểu của nước Đông Timor cầm biển tên là Timor Leste. Thực ra thì tên gọi Timor Leste là tên gọi phiên âm theo tiếng Bồ Đào Nha,còn East Timor là tên gọi theo tiếng anh. Bạn gọi tên theo cách nào cũng đều đúng chứ không hề sai.

Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì
Nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Belarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rút
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Slovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-a
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Angola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-la
 • Austria /ˈɒs.tri.ə/: nước Áo
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Venezuela /ˌven.ɪˈzweɪ.lə/: nước Vê-nê-duê-la
 • Singapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-po
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • New Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lân
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Wales /weɪlz/: nước Wales (xứ Wales)
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Sudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăng
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Australia /ɒsˈtreɪ.li.ə/: nước Úc
 • Switzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy Sĩ
 • Ethiopia /ˌiː.θiˈəʊ.pi.ə/: nước E-thô-pi-a
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Indonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-a
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Đông-ti-mo tiếng anh là gì thì câu trả lời là East Timor, phiên âm đọc là /ˌiːst ˈtiː.mɔːr/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (E và T) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ East Timor còn có từ Timor Leste các bạn hay bị nhầm lẫn, Timor Leste là tên gọi nước Đông Timor theo phiên âm tiếng Bồ Đào Nha chứ không phải tiếng anh.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang