logo vui cười lên

Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì? Angola hay Angolan


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Ăng-gô-la để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì
Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì

Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì

Nước Ăng-gô-la tiếng anh viết là Angola, phiên âm đọc là /æŋˈɡəʊ.lə/

Angola /æŋˈɡəʊ.lə/

Để phát âm đúng từ Angola các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Angola thì có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Angola là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (A).

Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì
Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì

Phân biệt Angola và Angolan

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Angola và Angolan, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Angola là tên của nước Ăng-gô-la trong tiếng anh, còn Angolan để chỉ những thứ thuộc về nước Ăng-gô-la như là người Ăng-gô-la, văn hóa Ăng-gô-la, tiếng Ăng-gô-la. Nếu bạn muốn nói về nước Ăng-gô-la thì phải dùng từ Angola chứ không phải Angolan.

Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì
Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Mozambique /ˌməʊ.zæmˈbiːk/: nước Mô-dăm-bích
 • Sweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy Điển
 • Iceland /ˈaɪs.lənd/: nước Ai-xơ-len
 • Egypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai Cập
 • Sri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-ca
 • Zambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-a
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà Lan
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Turkey /ˈtɜː.ki/: nước Thổ Nhĩ Kỳ
 • Afghanistan /æfˈɡæn.ɪ.stæn/: nước Áp-pa-kit-tan
 • Uganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đa
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Nepal /nəˈpɔːl/: nước Nê-pan
 • Peru /pəˈruː/: nước Pê-ru
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Malaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-a
 • Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước Cộng hòa Séc
 • Spain /speɪn/: nước Tây Ba Nha
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Lithuania /ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə/: nước Lít-va
 • Madagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-ca
 • Kazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tan
 • India /ˈɪn.di.ə/: nước Ấn Độ
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • France /frɑːns/: nước Pháp
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-len
 • Denmark /ˈden.mɑːk/: nước Đan Mạch
 • Scotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-len
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Nigeria /naɪˈdʒɪə.ri.ə/: nước Ni-giê-ri-a
 • Slovakia /sləˈvæk.i.ə/: nước Sờ-lô-va-ki-a
 • Somalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-li
 • Phillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pin

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì thì câu trả lời là Angola, phiên âm đọc là /æŋˈɡəʊ.lə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (A) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Angola còn có từ Angolan các bạn hay bị nhầm lẫn, Angolan nghĩa là người Ăng-gô-la hoặc tiếng Ăng-gô-la chứ không phải nước Ăng-gô-la.Bạn đang xem bài viết: Nước Ăng-gô-la tiếng anh là gì? Angola hay Angolan

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang