logo vui cười lên

Fourty tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vui cuoi len sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Fourty vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Fourty như Fourty tiếng anh là gì, Fourty là gì, Fourty tiếng Việt là gì, Fourty nghĩa là gì, nghĩa Fourty tiếng Việt, dịch nghĩa Fourty, …

Vui Cười Lên
Fourty tiếng anh là gì

Fourty tiếng anh là gì

Fourty tiếng anh nghĩa là số 40.

Fourty /ˈfɔː.ti/

Để đọc đúng từ Fourty trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc tiếng anh theo phiên âm dễ nhớ để biết cách đọc phiên âm từ Fourty. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 40 tiếng anh là gì

Số 40 tiếng anh là gì
Fourty tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Fourty tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Fourty trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Fifty-one /ˈfɪf.ti wʌn/: số 51
 • Forty-three /ˈfɔː.ti θriː/: số 43
 • Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • Eighty-eight /ˈeɪ.ti eɪt/: số 88
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15
 • Fifty-two /ˈfɪf.ti tuː/: số 52
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Fourty tiếng anh là gì, câu trả lời là Fourty nghĩa là số 40. Để đọc đúng từ Fourty cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Fourty theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Fourty tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang