logo vui cười lên

Hoa phong lữ thảo tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vui cười lên đã giới thiệu về tên gọi của một số loại hoa trong tiếng anh như hoa súng, hoa hồng, hoa ti gôn, hoa mõm chó, hoa anh thảo, hoa huệ, hoa loa kèn, hoa nghệ tây, hoa anh đào, hoa diên vĩ, hoa nhài, hoa phăng xê (hoa bướm), hoa đại, hoa đào, hoa nghinh xuân, hoa mẫu đơn, hoa dừa cạn, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một loại hoa khác cũng rất quen thuộc đó là hoa phong lữ thảo. Nếu bạn chưa biết hoa phong lữ thảo tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Hoa phong lữ thảo tiếng anh là gì
Hoa phong lữ thảo tiếng anh là gì

Hoa phong lữ thảo tiếng anh là gì

Hoa phong lữ thảo tiếng anh gọi là geranium, phiên âm tiếng anh đọc là /dʒəˈreɪ.ni.əm/.

Geranium /dʒəˈreɪ.ni.əm/

Để đọc đúng tên tiếng anh của hoa phong lữ thảo rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ geranium rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /dʒəˈreɪ.ni.əm/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ geranium thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý:

 • Hoa phong lữ thảo còn được gọi là hoa thiên trúc quỳ.
 • Từ geranium để chỉ chung về hoa phong lữ thảo chứ không chỉ cụ thể về loại hoa phong lữ thảo nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về loại hoa phong lữ thảo nào thì phải nói theo tên riêng của loại hoa phong lữ thảo đó.

Xem thêm: Bông hoa trong tiếng anh là gì

Hoa phong lữ thảo tiếng anh là gì
Hoa phong lữ thảo tiếng anh là gì

Một số loại hoa khác trong tiếng anh

Ngoài hoa phong lữ thảo thì vẫn còn có rất nhiều loại hoa khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các loại hoa khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • Lavender /ˈlæv.ɪn.dər/: hoa oải hương
 • Narcissus /nɑːrˈsɪsəs/: hoa thủy tiên
 • Honeysuckle /ˈhʌn.iˌsʌk.əl/: kim ngân hoa
 • Lily /ˈlɪli/: hoa loa kèn (hoa huệ tây, hoa bách hợp)
 • Snapdragon /ˈsnæpˌdræɡ.ən/: hoa mõm chó
 • Epihyllum: hoa quỳnh
 • Periwinkle /ˈper.ɪˌwɪŋ.kəl/: hoa dừa cạn
 • Sunflower /ˈsʌnflaʊər/: hoa hướng dương
 • Poppy /ˈpɒpi/: hoa anh túc
 • Gerbera /ˈdʒəːb(ə)rə/: hoa đồng tiền
 • Gardenia /ɡɑːˈdiː.ni.ə/: hoa dành dành, ngọc bút
 • Cactus flower /ˈkæk.təs ‘flaʊər /: hoa xương rồng
 • Golden chain flowers /ˈɡəʊl.dən tʃeɪn flaʊər/: muồng hoàng yến/bò cạp vàng
 • Plumeria /pluːˈmɛriə/: hoa đại
 • Petunia /pəˈtʃuː.ni.ə/: hoa dã yên thảo
 • Moringa flower: hoa chùm ngây
 • Pansy /ˈpænzi/: hoa phăng xê, hoa bướm
 • Bougainvillea /buː.ɡənˈvɪl.i.ə/: hoa giấy
 • Eglantine /ˈeɡləntaɪn/: hoa tầm xuân
 • Carnation /kɑːˈneɪ.ʃən/: hoa cẩm chướng
 • Iris /ˈaɪ.rɪs/: hoa diên vĩ
 • Goat weed /ɡəʊt wiːd/: hoa cứt lợn, hoa ngũ sắc
 • Rose /rəʊz/: hoa hồng
 • Marigold /ˈmær.ɪ.ɡəʊld/: hoa cúc vạn thọ
 • Gladiolus /ɡlædiˈoʊləs/: hoa lay ơn
 • Fuchsia /ˈfjuː.ʃə/: hoa lồng đèn
 • Hyacinth /ˈhaɪ.ə.sɪnθ/: hoa dạ lan hương
 • Moss rose /mɔːs roʊz/: hoa mười giờ
 • Poinsettia /ˌpɔɪnˈset.i.ə/: hoa trạng nguyên
 • Crocus /ˈkroʊkəs/: hoa nghệ tây
 • Climbing rose /ˈklaɪmɪŋ rəʊz/: hoa tường vi
 • Oleander /ˌəʊ.liˈæn.dər/: hoa trúc đào
 • Azalea /əˈzeɪ.li.ə/: hoa đỗ quyên
 • Lotus /ˈləʊ.təs/: hoa sen
 • Peony /ˈpiː.ə.ni/: hoa mẫu đơn
Hoa phong lữ thảo tiếng anh là gì
Hoa phong lữ thảo tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc hoa phong lữ thảo tiếng anh là gì thì câu trả lời là geranium, phiên âm đọc là /dʒəˈreɪ.ni.əm/. Lưu ý là geranium để chỉ chung về hoa phong lữ thảo chứ không chỉ cụ thể về loại hoa phong lữ thảo nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về hoa phong lữ thảo thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loại hoa phong lữ thảo đó. Về cách phát âm, từ geranium trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ geranium rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ geranium chuẩn hơn nữa thì hãy xem phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa.Bạn đang xem bài viết: Hoa phong lữ thảo tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang