logo vui cười lên

Fourty-two tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này V C L sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Fourty-two vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Fourty-two như Fourty-two tiếng anh là gì, Fourty-two là gì, Fourty-two tiếng Việt là gì, Fourty-two nghĩa là gì, nghĩa Fourty-two tiếng Việt, dịch nghĩa Fourty-two, …

Vui Cười Lên
Fourty-two tiếng anh là gì

Fourty-two tiếng anh là gì

Fourty-two tiếng anh nghĩa là số 42.

Fourty-two /ˈfɔː.ti tuː/

Để đọc đúng từ Fourty-two trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc tiếng anh chuẩn theo phiên âm để biết cách đọc phiên âm từ Fourty-two. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 42 tiếng anh là gì

Số 42 tiếng anh là gì
Fourty-two tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Fourty-two tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Fourty-two trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Five /faɪv/: số 5
 • Fifty-nine /ˈfɪf.ti naɪn/: số 59
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Forty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/: số 47
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Ten /ten/: số 10
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • Two /tuː/: số 2
 • Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Fourty-two tiếng anh là gì, câu trả lời là Fourty-two nghĩa là số 42. Để đọc đúng từ Fourty-two cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Fourty-two theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Fourty-two tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang