logo vui cười lên

Thirty-eight tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này VUICUOILEN sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Thirty-eight vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Thirty-eight như Thirty-eight tiếng anh là gì, Thirty-eight là gì, Thirty-eight tiếng Việt là gì, Thirty-eight nghĩa là gì, nghĩa Thirty-eight tiếng Việt, dịch nghĩa Thirty-eight, …

Vui Cười Lên
Thirty-eight tiếng anh là gì

Thirty-eight tiếng anh là gì

Thirty-eight tiếng anh nghĩa là số 38.

Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/

Để đọc đúng từ Thirty-eight trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh dễ nhất để biết cách đọc phiên âm từ Thirty-eight. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 38 tiếng anh là gì

Số 38 tiếng anh là gì
Thirty-eight tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Thirty-eight tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Thirty-eight trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Seventy-six /ˈsev.ən.ti sɪks/: số 76
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Seventy-one /ˈsev.ən.ti wʌn/: số 71
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Eighty-nine /ˈeɪ.ti naɪn/: số 89
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Thirty-eight tiếng anh là gì, câu trả lời là Thirty-eight nghĩa là số 38. Để đọc đúng từ Thirty-eight cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Thirty-eight theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Thirty-eight tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang