logo vui cười lên

Fourty-one tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Fourty-one vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Fourty-one như Fourty-one tiếng anh là gì, Fourty-one là gì, Fourty-one tiếng Việt là gì, Fourty-one nghĩa là gì, nghĩa Fourty-one tiếng Việt, dịch nghĩa Fourty-one, …

Vui Cười Lên
Fourty-one tiếng anh là gì

Fourty-one tiếng anh là gì

Fourty-one tiếng anh nghĩa là số 41.

Fourty-one /ˈfɔː.ti wʌn/

Để đọc đúng từ Fourty-one trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Fourty-one. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 41 tiếng anh là gì

Số 41 tiếng anh là gì
Forty-one tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Fourty-one tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Fourty-one trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Three /θriː/: số 3
 • Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • Ten /ten/: số 10
 • Forty-three /ˈfɔː.ti θriː/: số 43
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25
 • Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • Twelve /twelv/: số 12
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Eighty-eight /ˈeɪ.ti eɪt/: số 88
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Two /tuː/: số 2
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • Seventy-one /ˈsev.ən.ti wʌn/: số 71
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Fourty-one tiếng anh là gì, câu trả lời là Fourty-one nghĩa là số 41. Để đọc đúng từ Fourty-one cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Fourty-one theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Fourty-one tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang