logo vui cười lên

Số 48 tiếng anh là gì? Đọc số bốn mươi tám tiếng anh như thế nào


Trong tiếng anh thì số đếm là phần mà các bạn cần phải nhớ cũng như phải học gần như đầu tiên. Tất nhiên, đôi khi bạn lại quên mất cách viết, cách đọc của các số đếm ở trong tiếng anh. Vậy nên, bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn nhớ lại vài kiến thức về số đếm nhé. Cụ thể bài viết này sẽ giúp các bạn biết số 48 tiếng anh là gì và cách đọc số 48 trong tiếng anh như thế nào.

Số 48 tiếng anh là gì
Số 48 tiếng anh là gì

Số 48 tiếng anh là gì

Số 48 tiếng anh là forty-eight, phiên âm đọc là /ˈfɔː.ti eɪt/

Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/

Số đếm trong tiếng anh khá dễ đọc nên bạn chỉ cần xem cách phát âm chuẩn của từ forty-eight ở trên rồi đọc theo là được. Nếu bạn muốn đọc từ forty-eight chuẩn hơn nữa thì có thể xem phiên âm của số 48 kết hợp với cách đọc chuẩn để đọc. Cách đọc phiên âm bạn có thể tham khảo bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Lưu ý: Có một lưu ý nhỏ trong cách sử dụng số 48, đây là số đếm nên không dùng khi nói về thứ hạng hay số thứ tự. Khi dùng để chỉ thứ hạng hay thứ tự thì số 48 sẽ có cách viết và cách đọc khác. Các bạn tham khảo thêm bài viết cách đọc số thứ tự, thứ hạng trong tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Số 48 tiếng anh là gì
Số 48 tiếng anh là gì

Xem thêm các số khác trong tiếng anh

Sau khi đã biết số 48 tiếng anh là gì, bạn có thể tham khảo một vài số đếm khác trong tiếng anh nhé. Biết đâu cũng có số bạn đang muốn tìm thì sao.

 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/: số 75
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Three /θriː/: số 3
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Fifty-two /ˈfɪf.ti tuː/: số 52
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Eighteen /ˌeɪˈtiːn/: số 18
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Twenty-six /ˈtwen.ti sɪks/: số 26
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Two /tuː/: số 2
 • Eighty-nine /ˈeɪ.ti naɪn/: số 89
 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25
 • Four /fɔːr/: số 4
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Seventy-eight /ˈsev.ən.ti eɪt/: số 78
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • One hundred thousand /wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənd/: 100.000
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/: số 99
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • Thirty-one /ˈθɜː.ti wʌn/: số 31

Như vậy, nếu bạn thắc mắc số 48 tiếng anh là gì thì câu trả lời rất đơn giản, số 48 trong tiếng anh viết là forty-eight, phiên âm đọc là /ˈfɔː.ti eɪt/. Cách đọc của số này khá đơn giản tuy nhiên về cách sử dụng thì bạn cũng nên lưu ý một chút. Khi nói về thứ hạng hay thứ tự sẽ có cách viết và đọc khác, không dùng là forty-eight hay number forty-eight.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang