logo vui cười lên

Số 12 tiếng anh là gì? Đọc số mười hai trong tiếng anh như thế nào


Trong tiếng anh thì số đếm là phần mà các bạn cần phải nhớ cũng như phải học gần như đầu tiên. Tất nhiên, đôi khi bạn lại quên mất cách viết, cách đọc của các số đếm trong tiếng anh. Vậy nên, bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn nhớ lại vài kiến thức về số đếm nhé. Cụ thể bài viết này sẽ giúp các bạn biết số 12 tiếng anh là gì và cách đọc số 12 trong tiếng anh như thế nào.

Số 12 tiếng anh là gì
Số 12 tiếng anh là gì

Số 12 tiếng anh là gì

Số 12 tiếng anh là twelve, phiên âm đọc là /twelv/

Twelve /twelv/

Số đếm trong tiếng anh khá dễ đọc nên bạn chỉ cần xem cách phát âm chuẩn của từ twelve ở trên rồi đọc theo là được. Nếu bạn muốn đọc từ twelve chuẩn hơn nữa thì có thể xem phiên âm của số 12 kết hợp với cách đọc chuẩn để đọc. Cách đọc phiên âm bạn có thể tham khảo bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Lưu ý: Có một lưu ý nhỏ trong cách sử dụng số 12, đây là số đếm nên không dùng khi nói về thứ hạng hay số thứ tự. Khi dùng để chỉ thứ hạng hay thứ tự thì số 12 sẽ có cách viết và cách đọc khác. Các bạn tham khảo thêm bài viết cách đọc số thứ tự trong tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Số 12 tiếng anh là gì
Số 12 tiếng anh là gì

Xem thêm các số khác trong tiếng anh

Sau khi đã biết số 12 tiếng anh là gì, bạn có thể tham khảo một vài số đếm khác trong tiếng anh nhé. Biết đâu cũng có số bạn đang muốn tìm thì sao.

 • Eighty-four /ˈeɪ.ti fɔːr/: số 84
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • Twenty-six /ˈtwen.ti sɪks/: số 26
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/: số 75
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Ten /ten/: số 10
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Forty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/: số 47
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Fifty-nine /ˈfɪf.ti naɪn/: số 59
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Eighty-eight /ˈeɪ.ti eɪt/: số 88
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Seventy-eight /ˈsev.ən.ti eɪt/: số 78
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Thirty-one /ˈθɜː.ti wʌn/: số 31

Như vậy, nếu bạn thắc mắc số 12 tiếng anh là gì thì câu trả lời rất đơn giản, số 12 trong tiếng anh viết là twelve, phiên âm đọc là /twelv/. Cách đọc của số này khá đơn giản tuy nhiên về cách sử dụng thì bạn cũng nên lưu ý một chút. Khi nói về thứ hạng hay thứ tự sẽ có cách viết và đọc khác, không dùng là twelve hay number twelve.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang