logo vui cười lên

Fourteen tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ fourteen vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ fourteen như fourteen tiếng anh là gì, fourteen là gì, fourteen tiếng Việt là gì, fourteen nghĩa là gì, nghĩa fourteen tiếng Việt, dịch nghĩa fourteen, …

Vui Cười Lên
Fourteen tiếng anh là gì

Fourteen tiếng anh là gì

Fourteen tiếng anh nghĩa là số 14.

Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/

Để đọc đúng từ fourteen trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh dễ nhất để biết cách đọc phiên âm từ fourteen. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 14 tiếng anh là gì

Số 14 tiếng anh là gì
Fourteen tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết fourteen tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với fourteen trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82
 • Three /θriː/: số 3
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Five /faɪv/: số 5
 • Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/: số 21
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Fifty-one /ˈfɪf.ti wʌn/: số 51
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Eight /eɪt/: số 8
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/: số 99
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc fourteen tiếng anh là gì, câu trả lời là fourteen nghĩa là số 14. Để đọc đúng từ fourteen cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ fourteen theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Fourteen tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang