logo vui cười lên

Sixteen tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này VCL sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ sixteen vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ sixteen như sixteen tiếng anh là gì, sixteen là gì, sixteen tiếng Việt là gì, sixteen nghĩa là gì, nghĩa sixteen tiếng Việt, dịch nghĩa sixteen, …

Vui Cười Lên
Sixteen tiếng anh là gì

Sixteen tiếng anh là gì

Sixteen tiếng anh nghĩa là số 16.

Sixteen /ˌsɪkˈstiːn/

Để đọc đúng từ sixteen trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh dễ nhất để biết cách đọc phiên âm từ sixteen. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 16 tiếng anh là gì

Sixteen tiếng anh là gì
Sixteen tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết sixteen tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với sixteen trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • Eighteen /ˌeɪˈtiːn/: số 18
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/: số 21
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Three /θriː/: số 3
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc sixteen tiếng anh là gì, câu trả lời là sixteen nghĩa là số 16. Để đọc đúng từ sixteen cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ sixteen theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Sixteen tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang