logo vui cười lên

Fifty-nine tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này VUICUOILEN sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Fifty-nine vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Fifty-nine như Fifty-nine tiếng anh là gì, Fifty-nine là gì, Fifty-nine tiếng Việt là gì, Fifty-nine nghĩa là gì, nghĩa Fifty-nine tiếng Việt, dịch nghĩa Fifty-nine, …

Vui Cười Lên
Fifty-nine tiếng anh là gì

Fifty-nine tiếng anh là gì

Fifty-nine tiếng anh nghĩa là số 59.

Fifty-nine /ˈfɪf.ti naɪn/

Để đọc đúng từ Fifty-nine trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc chuẩn phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Fifty-nine. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 59 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Fifty-nine tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Fifty-nine tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Fifty-nine trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Six /sɪks/: số 6
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Forty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/: số 47
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/: số 75
 • Seventy-one /ˈsev.ən.ti wʌn/: số 71
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/: số 36
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • One hundred thousand /wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənd/: 100.000
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Fifty-nine tiếng anh là gì, câu trả lời là Fifty-nine nghĩa là số 59. Để đọc đúng từ Fifty-nine cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Fifty-nine theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Fifty-nine tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang