logo vui cười lên

Số 63 tiếng anh là gì? Đọc số sáu mươi ba tiếng anh như thế nào


Trong tiếng anh thì số đếm là phần mà các bạn cần phải nhớ cũng như phải học gần như đầu tiên. Tất nhiên, đôi khi bạn lại quên mất cách viết, cách đọc của các số đếm ở trong tiếng anh. Vậy nên, bài viết này Vui cuoi len sẽ giúp các bạn nhớ lại vài kiến thức về số đếm nhé. Cụ thể bài viết này sẽ giúp các bạn biết số 63 tiếng anh là gì và cách đọc số 63 trong tiếng anh như thế nào.

Số 63 tiếng anh là gì
Số 63 tiếng anh là gì

Số 63 tiếng anh là gì

Số 63 tiếng anh là sixty-three, phiên âm đọc là /ˈsɪk.sti θriː/

Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/

Số đếm trong tiếng anh khá dễ đọc nên bạn chỉ cần xem cách phát âm chuẩn của từ sixty-three ở trên rồi đọc theo là được. Nếu bạn muốn đọc từ sixty-three chuẩn hơn nữa thì có thể xem phiên âm của số 63 kết hợp với cách đọc chuẩn để đọc. Cách đọc phiên âm bạn có thể tham khảo bài viết Cách đọc chuẩn phiên âm tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Lưu ý: Có một lưu ý nhỏ trong cách sử dụng số 63, đây là số đếm nên không dùng khi nói về thứ hạng hay số thứ tự. Khi dùng để chỉ thứ hạng hay thứ tự thì số 63 sẽ có cách viết và cách đọc khác. Các bạn tham khảo thêm bài viết cách đọc số thứ tự tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Số 63 tiếng anh là gì
Số 63 tiếng anh là gì

Xem thêm các số khác trong tiếng anh

Sau khi đã biết số 63 tiếng anh là gì, bạn có thể tham khảo một vài số đếm khác trong tiếng anh nhé. Biết đâu cũng có số bạn đang muốn tìm thì sao.

 • Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/: số 99
 • Two /tuː/: số 2
 • Three /θriː/: số 3
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Seventy-one /ˈsev.ən.ti wʌn/: số 71
 • Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Fifty-two /ˈfɪf.ti tuː/: số 52
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • Forty-three /ˈfɔː.ti θriː/: số 43
 • Sixteen /ˌsɪkˈstiːn/: số 16
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Fifty-nine /ˈfɪf.ti naɪn/: số 59
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Ten /ten/: số 10
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • Seventy-six /ˈsev.ən.ti sɪks/: số 76
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Ninety-five /ˈnaɪn.ti faɪv/: số 95
 • Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/: số 75
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/: số 21
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Eighteen /ˌeɪˈtiːn/: số 18
 • Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/: số 36
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19

Như vậy, nếu bạn thắc mắc số 63 tiếng anh là gì thì câu trả lời rất đơn giản, số 63 trong tiếng anh viết là sixty-three, phiên âm đọc là /ˈsɪk.sti θriː/. Cách đọc của số này khá đơn giản tuy nhiên về cách sử dụng thì bạn cũng nên lưu ý một chút. Khi nói về thứ hạng hay thứ tự sẽ có cách viết và đọc khác, không dùng là sixty-three hay number sixty-three.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang