logo vui cười lên

Seventy-seven tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Seventy-seven vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Seventy-seven như Seventy-seven tiếng anh là gì, Seventy-seven là gì, Seventy-seven tiếng Việt là gì, Seventy-seven nghĩa là gì, nghĩa Seventy-seven tiếng Việt, dịch nghĩa Seventy-seven, …

Vui Cười Lên
Seventy-seven tiếng anh là gì

Seventy-seven tiếng anh là gì

Seventy-seven tiếng anh nghĩa là số 77.

Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/

Để đọc đúng từ Seventy-seven trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc chuẩn phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Seventy-seven. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 77 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Seventy-seven tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Seventy-seven tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Seventy-seven trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/: số 99
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Seventy-one /ˈsev.ən.ti wʌn/: số 71
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Sixteen /ˌsɪkˈstiːn/: số 16
 • Forty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/: số 47
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • One hundred thousand /wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənd/: 100.000
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Seventy-seven tiếng anh là gì, câu trả lời là Seventy-seven nghĩa là số 77. Để đọc đúng từ Seventy-seven cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Seventy-seven theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Seventy-seven tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang