logo vui cười lên

Seventy-five tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này VUICUOILEN sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Seventy-five vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Seventy-five như Seventy-five tiếng anh là gì, Seventy-five là gì, Seventy-five tiếng Việt là gì, Seventy-five nghĩa là gì, nghĩa Seventy-five tiếng Việt, dịch nghĩa Seventy-five, …

Vui Cười Lên
Seventy-five tiếng anh là gì

Seventy-five tiếng anh là gì

Seventy-five tiếng anh nghĩa là số 75.

Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/

Để đọc đúng từ Seventy-five trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Seventy-five. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 75 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Seventy-five tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Seventy-five tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Seventy-five trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Twelve /twelv/: số 12
 • Eighty-three /ˈeɪ.ti θriː/: số 83
 • Two /tuː/: số 2
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Seventy-eight /ˈsev.ən.ti eɪt/: số 78
 • Ten /ten/: số 10
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Fifty-two /ˈfɪf.ti tuː/: số 52
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Seventy-five tiếng anh là gì, câu trả lời là Seventy-five nghĩa là số 75. Để đọc đúng từ Seventy-five cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Seventy-five theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Seventy-five tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang