logo vui cười lên

Hoa nghinh xuân tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vui cười lên đã giới thiệu về tên gọi của một số loại hoa trong tiếng anh như hoa hồng môn, hoa đồng tiền, hoa dạ lan hương, hoa tử đinh hương, hoa cúc họa mi, hoa nhài, hoa trạng nguyên, hoa phong lan, hoa súng, hoa nghệ tây, hoa anh đào, hoa oải hương, hoa đại, hoa hồng, hoa cúc, hoa địa lan, hoa muồng hoàng yến, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một loại hoa khác cũng rất quen thuộc đó là hoa nghinh xuân. Nếu bạn chưa biết hoa nghinh xuân tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Hoa nghinh xuân tiếng anh là gì
Hoa nghinh xuân tiếng anh là gì

Hoa nghinh xuân tiếng anh là gì

Hoa nghinh xuân tiếng anh gọi là forsythia, phiên âm tiếng anh đọc là /fɔːˈsaɪ.θi.ə/.

Forsythia /fɔːˈsaɪ.θi.ə/

Để đọc đúng tên tiếng anh của hoa nghinh xuân rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ forsythia rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /fɔːˈsaɪ.θi.ə/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ forsythia thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý:

 • Hoa nghinh xuân còn có tên gọi khác là hoa hoàng xuân, hoa ngênh xuân, hoa lan nghinh xuân.
 • Từ forsythia để chỉ chung về hoa nghinh xuân chứ không chỉ cụ thể về loại hoa nghinh xuân nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về loại hoa nghinh xuân nào thì phải nói theo tên riêng của loại hoa nghinh xuân đó.

Xem thêm: Hoa tiếng anh là gì

Hoa nghinh xuân tiếng anh là gì
Hoa nghinh xuân tiếng anh là gì

Một số loại hoa khác trong tiếng anh

Ngoài hoa nghinh xuân thì vẫn còn có rất nhiều loại hoa khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các loại hoa khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • Poppy /ˈpɒpi/: hoa anh túc
 • Cyclamen /ˈsaɪkləmən/: hoa anh thảo
 • Phalaenopsis /ˌfælɪˈnɒpsɪs/: hoa Lan hồ điệp
 • Daffodil /ˈdæfədɪl/: hoa thủy tiên vàng
 • Iris /ˈaɪ.rɪs/: hoa diên vĩ
 • Milkwood pine /mɪlk wʊd paɪn/: hoa sữa
 • Forget-me-not /fɚˈɡet.mi.nɑːt/: hoa lưu ly
 • Marigold /ˈmær.ɪ.ɡəʊld/: hoa cúc vạn thọ
 • Azalea /əˈzeɪ.li.ə/: hoa đỗ quyên
 • Bluebell /ˈbluː.bel/: hoa chuông
 • Foxglove /ˈfɒksɡlʌv/: hoa mao địa hoàng
 • Petunia /pəˈtʃuː.ni.ə/: hoa dã yên thảo
 • Tulip /ˈtjuːlɪp/: hoa tuy-líp
 • Honeysuckle /ˈhʌn.iˌsʌk.əl/: kim ngân hoa
 • Lotus /ˈləʊ.təs/: hoa sen
 • Cactus flower /ˈkæk.təs ‘flaʊər /: hoa xương rồng
 • Hibiscus /hɪˈbɪs.kəs/: hoa dâm bụt
 • Hydrangea /haɪˈdreɪn.dʒə/: hoa cẩm tú cầu
 • Peach blossom /piːtʃˈblɒs.əm/: hoa đào
 • Lagerstroemia /ˌleɪɡərˈstriːmiə/: hoa bằng lăng
 • Magnolia /mæɡˈnəʊ.li.ə/: hoa mộc lan
 • Moss rose /mɔːs roʊz/: hoa mười giờ
 • Bougainvillea /buː.ɡənˈvɪl.i.ə/: hoa giấy
 • Orchid /ˈɔːkɪd/: hoa phong lan
 • Climbing rose /ˈklaɪmɪŋ rəʊz/: hoa tường vi
 • Rose /rəʊz/: hoa hồng
 • Forsythia /fɔːˈsaɪ.θi.ə/: hoa nghinh xuân
 • Lavender /ˈlæv.ɪn.dər/: hoa oải hương
 • Lily /ˈlɪli/: hoa loa kèn (hoa huệ tây, hoa bách hợp)
 • Plumeria /pluːˈmɛriə/: hoa đại
 • Camellia /kəˈmiː.li.ə/: hoa trà
 • Water lily /ˈwɔː.tə ˌlɪl.i/: hoa súng
 • Narcissus /nɑːrˈsɪsəs/: hoa thủy tiên
 • Columbine /ˈkɒl.əm.baɪn/: hoa bồ câu
 • Goat weed /ɡəʊt wiːd/: hoa cứt lợn, hoa ngũ sắc
Hoa nghinh xuân tiếng anh là gì
Hoa nghinh xuân tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc hoa nghinh xuân tiếng anh là gì thì câu trả lời là forsythia, phiên âm đọc là /fɔːˈsaɪ.θi.ə/. Lưu ý là forsythia để chỉ chung về hoa nghinh xuân chứ không chỉ cụ thể về loại hoa nghinh xuân nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về hoa nghinh xuân thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loại hoa nghinh xuân đó. Về cách phát âm, từ forsythia trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ forsythia rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ forsythia chuẩn hơn nữa thì hãy xem phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa.Bạn đang xem bài viết: Hoa nghinh xuân tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang