logo vui cười lên

Hoa lồng đèn tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vui cười lên đã giới thiệu về tên gọi của một số loại hoa trong tiếng anh như hoa chuông, hoa hồng môn, hoa tuy líp, hoa dâm bụt, hoa đồng tiền, hoa dạ lan hương, hoa tử đinh hương, hoa bồ công anh, hoa giấy, hoa nghinh xuân, hoa cúc họa mi, hoa nhài, hoa trạng nguyên, hoa phong lan, hoa mào gà, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một loại hoa khác cũng rất quen thuộc đó là hoa lồng đèn. Nếu bạn chưa biết hoa lồng đèn tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Hoa lồng đèn tiếng anh là gì
Hoa lồng đèn tiếng anh là gì

Hoa lồng đèn tiếng anh là gì

Hoa lồng đèn tiếng anh gọi là fuchsia, phiên âm tiếng anh đọc là /ˈfjuː.ʃə/.

Fuchsia /ˈfjuː.ʃə/

Để đọc đúng tên tiếng anh của hoa lồng đèn rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ fuchsia rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈfjuː.ʃə/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ fuchsia thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý:

 • Hoa lồng đèn còn có tên gọi khác là hoa đăng hay hoa bông tai công nương.
 • Từ fuchsia để chỉ chung về hoa lồng đèn chứ không chỉ cụ thể về loại hoa lồng đèn nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về loại hoa lồng đèn nào thì phải nói theo tên riêng của loại hoa lồng đèn đó.

Xem thêm: Hoa tiếng anh là gì

Hoa lồng đèn tiếng anh là gì
Hoa lồng đèn tiếng anh là gì

Một số loại hoa khác trong tiếng anh

Ngoài hoa lồng đèn thì vẫn còn có rất nhiều loại hoa khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các loại hoa khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • Oleander /ˌəʊ.liˈæn.dər/: hoa trúc đào
 • Peach blossom /piːtʃˈblɒs.əm/: hoa đào
 • Moss rose /mɔːs roʊz/: hoa mười giờ
 • Lotus /ˈləʊ.təs/: hoa sen
 • Foxglove /ˈfɒksɡlʌv/: hoa mao địa hoàng
 • Periwinkle /ˈper.ɪˌwɪŋ.kəl/: hoa dừa cạn
 • Narcissus /nɑːrˈsɪsəs/: hoa thủy tiên
 • Bluebell /ˈbluː.bel/: hoa chuông
 • Tuberose /ˈtjuːbərəʊz/: hoa huệ
 • Poppy /ˈpɒpi/: hoa anh túc
 • Gladiolus /ɡlædiˈoʊləs/: hoa lay ơn
 • Lily /ˈlɪli/: hoa loa kèn (hoa huệ tây, hoa bách hợp)
 • Carnation /kɑːˈneɪ.ʃən/: hoa cẩm chướng
 • Plumeria /pluːˈmɛriə/: hoa đại
 • Milkwood pine /mɪlk wʊd paɪn/: hoa sữa
 • Cyclamen /ˈsaɪkləmən/: hoa anh thảo
 • Cockscomb /ˈkɒkskəʊm/: hoa mào gà
 • Hibiscus /hɪˈbɪs.kəs/: hoa dâm bụt
 • Moringa flower: hoa chùm ngây
 • Lagerstroemia /ˌleɪɡərˈstriːmiə/: hoa bằng lăng
 • Jasmine /ˈdʒæz.mɪn/: hoa nhài
 • Lilac /ˈlaɪ.lək/: hoa tử đinh hương
 • Bougainvillea /buː.ɡənˈvɪl.i.ə/: hoa giấy
 • Columbine /ˈkɒl.əm.baɪn/: hoa bồ câu
 • Iris /ˈaɪ.rɪs/: hoa diên vĩ
 • Tulip /ˈtjuːlɪp/: hoa tuy-líp
 • Flamboyant /flæmˈbɔɪənt/: hoa phượng
 • Eglantine /ˈeɡləntaɪn/: hoa tầm xuân
 • Azalea /əˈzeɪ.li.ə/: hoa đỗ quyên
 • Forsythia /fɔːˈsaɪ.θi.ə/: hoa nghinh xuân
 • Mimosa /mɪˈmoʊsə/: hoa xấu hổ, hoa trinh nữ
 • Honeysuckle /ˈhʌn.iˌsʌk.əl/: kim ngân hoa
 • Geranium /dʒəˈreɪ.ni.əm/: hoa phong lữ thảo
 • Violet /ˈvaɪələt/: hoa vi-ô-lét
 • Snapdragon /ˈsnæpˌdræɡ.ən/: hoa mõm chó
Hoa lồng đèn tiếng anh là gì
Hoa lồng đèn tiếng anh 

Như vậy, nếu bạn thắc mắc hoa lồng đèn tiếng anh là gì thì câu trả lời là fuchsia, phiên âm đọc là /ˈfjuː.ʃə/. Lưu ý là fuchsia để chỉ chung về hoa lồng đèn chứ không chỉ cụ thể về loại hoa lồng đèn nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về hoa lồng đèn thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loại hoa lồng đèn đó. Về cách phát âm, từ fuchsia trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ fuchsia rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ fuchsia chuẩn hơn nữa thì hãy xem phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa.Bạn đang xem bài viết: Hoa lồng đèn tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang