logo vui cười lên

Cái lá cây tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, vẫn là chủ đề về các bộ phận trên cây. Trong các bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về cái rễ cây, thân cây, gốc cây, hoa, quả, hạt. Còn trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về một bộ phận rất quen thuộc trên cây đó là lá cây. Nếu bạn chưa biết cái lá cây tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Lá cây tiếng anh là gì
Lá cây tiếng anh là gì

Lá cây tiếng anh là gì

Cái lá cây tiếng anh gọi là leaf, phiên âm đọc là /liːf/

Leaf /liːf/

Để đọc đúng các từ leaf rất đơn giản. Bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ leaf rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /liːf/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ leaf thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Cách đọc tiếng anh bằng phiên âm để biết cách đọc cụ thể.

Lá cây tiếng anh là gì
Cái lá cây tiếng anh là gì

Một số bộ phận khác trên cây

 • Flower /flaʊər/: hoa
 • Root /ruːt/: rễ cây
 • Trunk /trʌŋk/: thân cây
 • Branch /brɑːntʃ/: cành cây
 • Treetop /ˈtriː.tɒp/: ngọn cây
 • Stump /stʌmp/: gốc cây (đã bị chặt phần thân chỉ còn gốc)
 • Fruit /fruːt/: quả
 • Nut /nʌt/: hạt
Lá cây tiếng anh là gì
Lá cây tiếng anh là gì

Xem thêm một số loại rau củ quả khác

Sau khi đã biết cái lá cây tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm tên một số loại rau củ quả khác trong tiếng anh để có thêm từ vựng khi giao tiếp về chủ đề này:

 • Strawberry /ˈstrɔː.bər.i/: quả dâu tây
 • Pomegranate /ˈpɒm.ɪˌɡræn.ɪt/: quả lựu
 • Jackfruit /ˈdʒæk.fruːt/: quả mít
 • Fruit /fruːt/: quả, trái cây
 • Oak /əuk/: cây sồi
 • Grape /greɪp/: quả nho
 • Water morning glory /’wɔ:tə ‘mɔ:niη ‘glɔ:ri/: rau muống
 • Honeydew /ˈhʌnɪdju/: quả dưa lê
 • Cocoa bean /ˈkəʊkəʊ biːn/: hạt ca-cao
 • Yard long beans /jɑːdlɒŋ ˈbiːn/: đậu đũa
 • Pistachio /pɪˈstæʃioʊ/: hạt dẻ cười
 • Bitter gourd /’bitə guəd/: mướp đắng
 • Corn /kɔːn/: bắp ngô (hạt ngô, cây ngô)
 • Black bean /ˌblæk ˈbiːn/: hạt đậu đen
 • Cauliflower /ˈkɒl.ɪˌflaʊ.ər/: súp lơ vàng (trắng)
 • Sweet potato /swiːt pəˈteɪ.təʊ/: củ khoai lang
 • Apricot /ˈeɪ.prɪ.kɒt/: quả mơ
 • Fennel /ˈfen.əl/: rau thì là
 • Adzuki /ædˈzuː.ki/: hạt đậu đỏ
 • Coriander: /ˌkɒr.iˈæn.dər/: rau mùi
 • Okra /ˈəʊ.krə/: đậu bắp
 • Beet /biːt/: củ dền
 • Mulberry /ˈmʌlbəri/: quả dâu tằm (dâu ta)
 • Kumquat /ˈkʌm.kwɒt/: quả quất
 • Passion fruit /ˈpӕʃən fruːt/: quả chanh leo (chanh dây)
 • Apple /ˈӕpl/: quả táo
 • Banana /bə’nɑ:nə/: quả chuối
 • Chia seed /ˈtʃiː.ə si:d/: hạt chia
 • Lemon /ˈlemən/: quả chanh vàng (chanh Mỹ)
 • Star apple /’stɑ:r ‘æpl/: quả vú sữa
 • Cherry /´tʃeri/: quả anh đào
 • Sponge Gourd /spʌndʒ ɡʊəd/: quả mướp
 • Pine tree /paɪn triː/: cây thông
 • Onion /ˈʌn.jən/: củ hành
 • Enokitake /ɪˈnəʊ.kiˌtɑː.ki/: nấm kim châm
Leaf
Lá cây tiếng anh là gì

Như vậy, cái lá cây tiếng anh là leaf, phiên âm đọc là /liːf/. Bên cạnh đó, cũng có một số từ vựng khác liên quan đến các bộ phận trên cây các bạn nên biết như nut là hạt cây, fruit là quả, flower là hoa, treetop là ngọn cây, trunk là thân cây, branch là cành cây.Bạn đang xem bài viết: Cái lá cây tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang