logo vui cười lên

Eighty-four tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vui cuoi len sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Eighty-four vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Eighty-four như Eighty-four tiếng anh là gì, Eighty-four là gì, Eighty-four tiếng Việt là gì, Eighty-four nghĩa là gì, nghĩa Eighty-four tiếng Việt, dịch nghĩa Eighty-four, …

Vui Cười Lên
Eighty-four tiếng anh là gì

Eighty-four tiếng anh là gì

Eighty-four tiếng anh nghĩa là số 84.

Eighty-four /ˈeɪ.ti fɔːr/

Để đọc đúng từ Eighty-four trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Eighty-four. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 84 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Eighty-four tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Eighty-four tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Eighty-four trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Sixty-four /ˈsɪk.sti fɔːr/: số 64
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Three /θriː/: số 3
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Fifty-nine /ˈfɪf.ti naɪn/: số 59
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Eighty-four tiếng anh là gì, câu trả lời là Eighty-four nghĩa là số 84. Để đọc đúng từ Eighty-four cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Eighty-four theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Eighty-four tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang