logo vui cười lên

Eighty-two tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Eighty-two vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Eighty-two như Eighty-two tiếng anh là gì, Eighty-two là gì, Eighty-two tiếng Việt là gì, Eighty-two nghĩa là gì, nghĩa Eighty-two tiếng Việt, dịch nghĩa Eighty-two, …

Vui Cười Lên
Eighty-two tiếng anh là gì

Eighty-two tiếng anh là gì

Eighty-two tiếng anh nghĩa là số 82.

Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/

Để đọc đúng từ Eighty-two trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Đọc tiếng anh chuẩn theo phiên âm để biết cách đọc phiên âm từ Eighty-two. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 82 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Eighty-two tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Eighty-two tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Eighty-two trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Eight /eɪt/: số 8
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Eighty-nine /ˈeɪ.ti naɪn/: số 89
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Six /sɪks/: số 6
 • Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/: số 21
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Ninety-five /ˈnaɪn.ti faɪv/: số 95
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Eighty-two tiếng anh là gì, câu trả lời là Eighty-two nghĩa là số 82. Để đọc đúng từ Eighty-two cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Eighty-two theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Eighty-two tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang