logo vui cười lên

Eighty-three tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Eighty-three vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Eighty-three như Eighty-three tiếng anh là gì, Eighty-three là gì, Eighty-three tiếng Việt là gì, Eighty-three nghĩa là gì, nghĩa Eighty-three tiếng Việt, dịch nghĩa Eighty-three, …

Vui Cười Lên
Eighty-three tiếng anh là gì

Eighty-three tiếng anh là gì

Eighty-three tiếng anh nghĩa là số 83.

Eighty-three /ˈeɪ.ti θriː/

Để đọc đúng từ Eighty-three trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh dễ nhất để biết cách đọc phiên âm từ Eighty-three. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 83 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Eighty-three tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Eighty-three tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Eighty-three trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • Fifty-one /ˈfɪf.ti wʌn/: số 51
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Forty-five /ˈfɔː.ti faɪv/: số 45
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Twenty-six /ˈtwen.ti sɪks/: số 26
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • One /wʌn/: số 1
 • Five /faɪv/: số 5
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Eighty-eight /ˈeɪ.ti eɪt/: số 88
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • Ten /ten/: số 10
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Eighty-three tiếng anh là gì, câu trả lời là Eighty-three nghĩa là số 83. Để đọc đúng từ Eighty-three cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Eighty-three theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Eighty-three tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang