logo vui cười lên

Eighty-one tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vui cuoi len sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Eighty-one vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Eighty-one như Eighty-one tiếng anh là gì, Eighty-one là gì, Eighty-one tiếng Việt là gì, Eighty-one nghĩa là gì, nghĩa Eighty-one tiếng Việt, dịch nghĩa Eighty-one, …

Vui Cười Lên
Eighty-one tiếng anh là gì

Eighty-one tiếng anh là gì

Eighty-one tiếng anh nghĩa là số 81.

Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/

 

Để đọc đúng từ Eighty-one trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Eighty-one. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 81 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Eighty-one tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Eighty-one tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Eighty-one trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Five /faɪv/: số 5
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • Forty-three /ˈfɔː.ti θriː/: số 43
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Eighty-one tiếng anh là gì, câu trả lời là Eighty-one nghĩa là số 81. Để đọc đúng từ Eighty-one cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Eighty-one theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Eighty-one tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang