logo vui cười lên

Con cá voi tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật như con cá đuối, con cá mập, con sứa, cá hồi, con cá thu, con cá heo, con cá kiếm, con cá ngừ, con cầu gai, con sao biển, cá cơm, con hàu, con trai biển, con cá hề, con ốc, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con cá voi. Nếu bạn chưa biết con cá voi tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con cá voi tiếng anh là gì
Con cá voi tiếng anh là gì

Con cá voi tiếng anh là gì

Con cá voi tiếng anh là whale, phiên âm đọc là /weɪl/

Whale /weɪl/

Để đọc đúng từ whale rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ whale rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /weɪl/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ whale thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý nhỏ: từ whale này để chỉ chung cho con cá voi. Các bạn muốn chỉ cụ thể về giống cá voi, loại cá voi nào thì phải dùng từ vựng riêng để chỉ loài cá voi đó. Ví dụ như sperm whale là cá nhà táng (một loại trong họ cá voi), minke whale là loại cá voi xám có kích thước trung bình, killer whale là cá voi sát thủ, beluga là loại cá voi nhỏ màu trắng, blue whale là cá voi xanh với kích thước lớn, …

Con cá voi tiếng anh là gì
Con cá voi tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con cá voi thì vẫn còn có rất nhiều loài động vật khác, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Pomfret /ˈpɒm.frɪt/: con cá chim
 • Louse /laʊs/: con chấy
 • Eagle /ˈiː.ɡəl/: chim đại bàng
 • Rooster /ˈruː.stər/: con gà trống
 • Salamander /ˈsæl.ə.mæn.dər/: con kỳ giông
 • Wild boar /ˌwaɪld ˈbɔːr/: con lợn rừng (lợn lòi)
 • Cricket /’ krɪk.ɪt/: con dế
 • Crab /kræb/: con cua
 • Raven /ˈreɪ.vən/: con quạ
 • Worm /wɜːm/: con giun
 • Shellfish /ˈʃel.fɪʃ/: con ốc biển
 • Sea snail /siː sneɪl/: con ốc biển
 • Rabbit /ˈræbɪt/: con thỏ
 • Snake /sneɪk/: con rắn
 • Cicada /sɪˈkɑː.də/: con ve sầu
 • Owl /aʊl/: con cú mèo
 • Puma /pjumə/: con báo sống ở Bắc và Nam Mỹ thường có lông màu nâu
 • Clam /klæm/: con ngêu
 • Reindeer /ˈreɪn.dɪər/: con tuần lộc
 • Tortoise /’tɔ:təs/: con rùa cạn
 • Sea lion /ˈsiː ˌlaɪ.ən/: con sư tử biển
 • Wasp /wɒsp/: con ong bắp cày
 • Millipede /ˈmɪl.ɪ.piːd/: con cuốn chiếu
 • Zebra /ˈzeb.rə/: con ngựa vằn
 • Drake /dreik/ : vịt đực
 • Goldfish /’ɡoʊld,fɪʃ/: con cá vàng
 • Shorthorn /ˈʃɔːt.hɔːn/: loài bò sừng ngắn
 • Chipmunk /ˈtʃɪp.mʌŋk/: chuột sóc
 • Shrimp /ʃrɪmp/: con tôm
 • Octopus /ˈɒk.tə.pəs/: con bạch tuộc
 • Alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: cá sấu Mỹ
 • Ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/: chim đà điểu châu phi
 • Carp /ka:p/: cá chép
 • Dragon /ˈdræɡ.ən/: con rồng
 • Bull /bʊl/: con bò tót
Con cá voi tiếng anh là gì
Con cá voi tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con cá voi tiếng anh là gì thì câu trả lời là whale, phiên âm đọc là /weɪl/. Lưu ý là whale để chỉ con cá voi nói chung chung chứ không chỉ loại cá voi cụ thể nào cả. Về cách phát âm, từ whale trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ whale rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ whale chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang