logo vui cười lên

Tàu điện ngầm tiếng anh là gì? đọc như thế nào cho chuẩn


Trong tiếng anh, các phương tiện giao thông thường đều có cách gọi riêng ví dụ như xe đạp là bicycle, xe máy là motobike, xe ô tô con thì gọi là car, xe tải nhỏ gọi là van, xe tải lớn là lorry. Tuy nhiên, có một phương tiện giao thông khác cũng rất phổ biến ở các nước phát triển nhưng ở Việt Nam thì đến nay chưa có, đó chính là tàu điện ngầm. Vậy bạn có biết tàu điện ngầm tiếng anh là gì không, hãy cùng V.C.L tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Tàu điện ngầm tiếng anh là gì
Tàu điện ngầm tiếng anh

Tàu điện ngầm tiếng anh là gì

Tàu điện ngầm tiếng anh thường gọi là underground, phiên âm đọc là /ˌʌn.dəˈɡraʊnd/. Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp tàu điện ngầm tiếng anh được gọi là tube, phiên âm đọc là /tʃuːb/. Hai cách gọi này là hai cách gọi tàu điện ngầm phổ biến ở nước Anh.

Underground /ˌʌn.dəˈɡraʊnd/

Tube /tʃuːb/

Để đọc đúng từ underground và tube rất đơn giản. Bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ underground và tube ở trên rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ underground và tube thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn đọc từ tiếng anh bằng phiên âm để biết cách đọc cụ thể.

Tàu điện ngầm tiếng anh là gì
Tàu điện ngầm tiếng anh là gì

Phân biệt cách gọi tàu điện ngầm ở các nước khác

Trong tiếng anh tàu điện ngầm thường chỉ được gọi là underground và tube. Tuy nhiên, bạn tra từ điển có thể thấy một số từ khác cũng có nghĩa là tàu điện ngầm ví dụ như subway, metro hay rapid transit. Những cách gọi này đúng là vẫn có thể hiểu là tàu điện ngầm nhưng tiếng anh không gọi như vậy. Từ subway và rapid transit được dùng để chỉ tàu điện ngầm ở Mỹ. Ở Pháp tàu điện ngầm được gọi là metro, một số nước khác hiện cũng gọi tàu điện ngầm là metro giống như ở Pháp. Do đó, nếu bạn nói tiếng anh thuần thì tàu điện ngầm gọi là underground hoặc tube. Còn nếu nói tiếng Mỹ thì có thể gọi là subway hay rapid transit và một số nước khác có thể gọi là metro.

Tàu điện ngầm tiếng anh là gì
Tàu điện ngầm tiếng anh là gì

Xem thêm một số phương tiện giao thông khác

 • Sailboat /ˈseɪl.bəʊt/: thuyền buồm
 • Canoe /kəˈnuː/: cái ca nô
 • Cart /kɑːt/: xe kéo (kéo tay hoặc dùng ngựa kéo)
 • Boat /bəʊt/: cái thuyền (nhỏ)
 • Motobike /ˈməʊ.tə.baɪk/: xe máy
 • Raft /rɑːft/: cái bè
 • Dumper truck /ˈdʌm.pə ˌtrʌk/: xe ben
 • Tow truck /ˈtəʊ ˌtrʌk/: xe cứu hộ
 • Rowing boat /ˈrəʊ.ɪŋ ˌbəʊt/: thuyền có mái chèo
 • Car /kɑːr/: cái ô tô
 • Bicycle /’baisikl/: xe đạp
 • Trolley /ˈtrɒl.i/: xe đẩy hàng trong siêu thị
 • Moped /ˈməʊ.ped/: xe đạp điện
 • Kid bike /kɪd ˌbaɪk/: xe đạp cho trẻ em
 • Tanker /ˈtæŋ.kər/: xe bồn
 • Taxi /ˈtæk.si/: xe tắc-xi
 • Cargo ship /ˈkɑː.ɡəʊ ʃɪp/: tàu biển chở hàng cỡ lớn
 • Ride double /raɪd dʌb.əl/: xe đạp đôi
 • Submarine /ˌsʌb.məˈriːn/: tàu ngầm
 • Pushchair /ˈpʊʃ.tʃeər/: xe nôi dạng ngồi cho trẻ nhỏ
 • Bike /baik/: cái xe (loại có 2 bánh)
 • Ambulance /ˈæm.bjə.ləns/: xe cứu thương
 • Coach /kəʊtʃ/: xe khách
 • Pickup truck /ˈpɪk.ʌp ˌtrʌk/: xe bán tải
 • Wheelchair /ˈwiːl.tʃeər/: xe lăn
 • Bus /bʌs/: xe buýt
 • Dinghy /ˈdɪŋ.ɡi/: cái xuồng
 • Police car /pəˈliːs ˌkɑːr/: xe cảnh sát
 • Powerboat /ˈpaʊə.bəʊt/: thuyền có gắn động cơ
 • Covered wagon /ˌkʌv.əd ˈwæɡ.ən/: xe ngựa kéo có mái
 • Yacht /jɒt/: thuyền đua có buồm
 • Barge /bɑːdʒ/: cái xà lan
 • Bin lorry /ˈbɪn ˌlɒr.i/: xe thu gom rác
 • Fire truck /ˈfaɪə ˌtrʌk/: xe cứu hỏa
 • Tram /træm/: xe điện chở khách

Với giải thích trên, nếu bạn thắc mắc tàu điện ngầm tiếng anh là gì thì câu trả lời là underground hoặc tube. Ngoài hai từ này ra các bạn nên phân biệt với từ subway, metro và rapid transit. Người Mỹ gọi tàu điện ngầm là subway và rapid transit, còn người Pháp và một số nước khác gọi tàu điện ngầm là metro.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang