logo vui cười lên

Cái máy chiếu tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số đồ dụng học tập khá quen thuộc như cái máy scan, cái máy in, cuộn băng keo, tờ giấy, giấy than, cái dập ghim, cái gỡ ghim giấy, giấy ghi chú, lọ mực, viên phấn, cái bảng trắng, bút đánh dấu dòng, cái bút xóa, cái bút màu, cái tem thư, cái phong bì, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một đồ vật khác cũng rất quen thuộc đó là cái máy chiếu. Nếu bạn chưa biết cái máy chiếu tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Cái máy chiếu tiếng anh là gì
Cái máy chiếu tiếng anh là gì

Cái máy chiếu tiếng anh là gì

Cái máy chiếu tiếng anh gọi là projector, phiên âm tiếng anh đọc là /prəˈdʒek.tər/

Projector /prəˈdʒek.tər/

Để đọc đúng tên tiếng anh của cái máy chiếu rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ projector rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /prəˈdʒek.tər/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ projector thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn đọc tiếng anh bằng phiên âm để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý: từ projector để chỉ chung về cái máy chiếu nhưng không chỉ cụ thể về loại máy chiếu nào. Nếu bạn muốn nói cụ thể về loại máy chiếu nào thì phải gọi tên cụ thể hoặc gọi kèm theo thương hiệu của loại máy chiếu đó.

Cái máy chiếu tiếng anh là gì
Cái máy chiếu tiếng anh là gì

Xem thêm một số đồ vật khác trong tiếng anh

Ngoài cái máy chiếu thì vẫn còn có rất nhiều đồ vật khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các đồ vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • Stamp /stæmp/: cái tem thư
 • Chalk /tʃɔːk/: viên phấn
 • Crayon /ˈkreɪ.ɒn/: cái bút màu sáp
 • Marker /ˈmɑːkər/: bút lông
 • Ink /ɪŋk/: lọ mực
 • Glue /ˈɡluː/: keo dán giấy
 • Tape /teɪp/: băng dính
 • Bookshelf /ˈbʊk.ʃelf/: cái giá sách
 • Staple remover /ˈsteɪ.pəl rɪˈmuː.vər/: cái tháo gim giấy
 • Whiteboard marker /ˈwaɪt.bɔːd mɑː.kər/: bút viết bảng trắng
 • Glue stick /ˈɡluː ˌstɪk/: keo dán khô
 • Pin /pɪn/: cái gim bảng, ghim của cái dập ghim
 • Desk /desk/: cái bàn làm việc
 • Whiteboard /ˈwaɪtbɔːd/: bảng trắng
 • Book /bʊk/: quyển sách
 • Protractor /prəˈtræk.tər/: thước đo góc, thước đo độ
 • Staple remover /ˈsteɪ.pəl rɪˈmuː.vər/: cái gỡ ghim giấy
 • Scanner /ˈskæn.ər/: cái máy scan
 • Butterfly clip /ˈbʌt.ə.flaɪ ˌklɪp/: cái kẹp bướm
 • Set square /ˈset ˌskweər/: cái eke
 • Blackboard /ˈblæk.bɔːd/: cái bảng đen
 • Calculator /ˈkæl.kjə.leɪ.tər/: máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi
 • Clipboard /ˈklɪp.bɔːd/: cái bảng kẹp giấy
 • Set square /ˈset ˌskweər/: cái ê ke
 • Double sided tape /ˈdʌb.əl saɪd teɪp/: băng dính 2 mặt
 • Color pencil /ˈkʌl.ər ˈpen.səl/: bút chì màu
 • Highlighter /ˈhaɪˌlaɪ.tər/: bút đánh dấu dòng
 • Photocopier /ˈfəʊ.təʊˌkɒp.i.ər/: máy phô tô
 • Ruler /ˈruː.lər/: cái thước kẻ
 • Notepad /ˈnəʊt.pæd/: sổ tay
 • Pen /pen/: cái bút bi, bút mực
 • Rubber band /'rʌbə 'bænd/: cái nịt
 • Pushpin /ˈpʊʃ.pɪn/: ghim bảng (đầu bằng nhựa)
 • Pushpin /ˈpʊʃ.pɪn/: cái ghim bảng
 • Paper /ˈpeɪ.pər/: tờ giấy
Cái máy chiếu tiếng anh là gì
Cái máy chiếu tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc cái máy chiếu tiếng anh là gì thì câu trả lời là projector, phiên âm đọc là /prəˈdʒek.tər/. Lưu ý là projector để chỉ chung về cái máy chiếu chứ không chỉ cụ thể về loại máy chiếu nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về cái máy chiếu thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loại máy chiếu đó. Về cách phát âm, từ projector trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ projector rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ projector chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Cái máy chiếu tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang