logo vui cười lên

Số 97 tiếng anh là gì? Đọc số chín mươi bảy tiếng anh như thế nào


Trong tiếng anh thì số đếm là phần mà các bạn cần phải nhớ cũng như phải học gần như đầu tiên. Tất nhiên, đôi khi bạn lại quên mất cách viết, cách đọc của các số đếm ở trong tiếng anh. Vậy nên, bài viết này Vui cuoi len sẽ giúp các bạn nhớ lại vài kiến thức về số đếm nhé. Cụ thể bài viết này sẽ giúp các bạn biết số 97 tiếng anh là gì và cách đọc số 97 trong tiếng anh như thế nào.

Số 97 tiếng anh là gì
Số 97 tiếng anh là gì

Số 97 tiếng anh là gì

Số 97 tiếng anh là ninety-seven, phiên âm đọc là /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/

Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/

Số đếm trong tiếng anh khá dễ đọc nên bạn chỉ cần xem cách phát âm chuẩn của từ ninety-seven ở trên rồi đọc theo là được. Nếu bạn muốn đọc từ ninety-seven chuẩn hơn nữa thì có thể xem phiên âm của số 97 kết hợp với cách đọc chuẩn để đọc. Cách đọc phiên âm bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn đọc chuẩn phiên âm tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Lưu ý: Có một lưu ý nhỏ trong cách sử dụng số 97, đây là số đếm nên không dùng khi nói về thứ hạng hay số thứ tự. Khi dùng để chỉ thứ hạng hay thứ tự thì số 97 sẽ có cách viết và cách đọc khác. Các bạn tham khảo thêm bài viết Hướng dẫn đọc số thứ tự tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Số 97 tiếng anh là gì
Số 97 tiếng anh là gì

Xem thêm các số khác trong tiếng anh

Sau khi đã biết số 97 tiếng anh là gì, bạn có thể tham khảo một vài số đếm khác trong tiếng anh nhé. Biết đâu cũng có số bạn đang muốn tìm thì sao.

 • Eighty-three /ˈeɪ.ti θriː/: số 83
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Eight /eɪt/: số 8
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • One /wʌn/: số 1
 • Eighty-four /ˈeɪ.ti fɔːr/: số 84
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Forty-three /ˈfɔː.ti θriː/: số 43
 • Seventy-six /ˈsev.ən.ti sɪks/: số 76
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Twenty-six /ˈtwen.ti sɪks/: số 26
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/: số 99
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Ten /ten/: số 10
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Eighty-nine /ˈeɪ.ti naɪn/: số 89
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38
 • Four /fɔːr/: số 4
 • Fifty-two /ˈfɪf.ti tuː/: số 52
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14

Như vậy, nếu bạn thắc mắc số 97 tiếng anh là gì thì câu trả lời rất đơn giản, số 97 trong tiếng anh viết là ninety-seven, phiên âm đọc là /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/. Cách đọc của số này khá đơn giản tuy nhiên về cách sử dụng thì bạn cũng nên lưu ý một chút. Khi nói về thứ hạng hay thứ tự sẽ có cách viết và đọc khác, không dùng là ninety-seven hay number ninety-seven.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang