logo vui cười lên

Seventy-eight tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này VUICUOILEN sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Seventy-eight vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Seventy-eight như Seventy-eight tiếng anh là gì, Seventy-eight là gì, Seventy-eight tiếng Việt là gì, Seventy-eight nghĩa là gì, nghĩa Seventy-eight tiếng Việt, dịch nghĩa Seventy-eight, …

Vui Cười Lên
Seventy-eight tiếng anh là gì

Seventy-eight tiếng anh là gì

Seventy-eight tiếng anh nghĩa là số 78.

Seventy-eight /ˈsev.ən.ti eɪt/

Để đọc đúng từ Seventy-eight trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Seventy-eight. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 78 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Seventy-eight tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Seventy-eight tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Seventy-eight trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu
 • Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • One /wʌn/: số 1
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/: số 99
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Eighty-nine /ˈeɪ.ti naɪn/: số 89
 • Sixty-four /ˈsɪk.sti fɔːr/: số 64
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15
 • Eight /eɪt/: số 8

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Seventy-eight tiếng anh là gì, câu trả lời là Seventy-eight nghĩa là số 78. Để đọc đúng từ Seventy-eight cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Seventy-eight theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Seventy-eight tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang