logo vui cười lên

Nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì? Zambia hay Zambian


Nhiều bạn thắc mắc tên tiếng anh của các nước trên thế giới gọi như thế nào. Liên quan đến chủ đề này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, Vuicuoilen cũng sẽ đưa ra tên của một số quốc gia khác ngoài Dăm-bi-a để các bạn tham khảo khi muốn gọi tên.

Nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì
Nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì

Nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì

Nước Dăm-bi-a tiếng anh viết là Zambia, phiên âm đọc là /ˈzæm.bi.ə/

Zambia /ˈzæm.bi.ə/

Để phát âm đúng từ Zambia các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn vài lần sau đó kết hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn chưa biết đọc phiên âm của từ Zambia thì có thể xem bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc nhé. Ngoài ra, có một lưu ý nhỏ đó là Zambia là tên quốc gia (tên riêng) nên khi viết các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (Z).

Nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì
Nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì

Phân biệt Zambia và Zambian

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn giữa Zambia và Zambian, hai từ này không không giống nhau về nghĩa. Zambia là tên của nước Dăm-bi-a trong tiếng anh, còn Zambian để chỉ những thứ thuộc về nước Dăm-bi-a như là người Dăm-bi-a, văn hóa Dăm-bi-a, tiếng Dăm-bi-a. Nếu bạn muốn nói về nước Dăm-bi-a thì phải dùng từ Zambia chứ không phải Zambian.

Nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì
Nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì

Tên của một số quốc gia khác trên thế giới

 • Estonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-a
 • Cyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)
 • Morocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốc
 • North Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều Tiên
 • Ukraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-na
 • Israel /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-ren
 • Jamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-ca
 • East Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-mo
 • Syria /ˈsɪr.i.ə/: nước Si-ri-a
 • Guatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-la
 • Algeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-a
 • Ivory Coast /ˌaɪ.vər.i ˈkəʊst/: nước Bờ Biển Ngà
 • Brunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nây
 • Finland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần Lan
 • Fiji /ˈfiː.dʒiː/: nước Fi-di
 • Belgium /ˈbel.dʒəm/: nước Bỉ
 • Canada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đa
 • Portugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước Bồ Đào Nha
 • Poland /ˈpəʊ.lənd/: nước Ba Lan
 • Japan /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản
 • Kenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-a
 • Chile /ˈtʃɪl.i/: nước Chi Lê
 • Botswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-na
 • Mongolia /mɒŋˈɡəʊ.li.ə/: nước Mông Cổ
 • Jordan /ˈdʒɔː.dən/: nước Gióc-đan
 • Pakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tan
 • Romania /ruˈmeɪ.ni.ə/: nước Rô-ma-ni-a
 • Thailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái Lan
 • Palestinian /ˌpæl.əˈstɪn.i.ən/: nước Pa-let-xin
 • Mexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-cô
 • Ghana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-na
 • United Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotlen, xứ Wale và bắc Ireland)
 • Iran /ɪˈrɑːn/: nước I-ran
 • Georgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-a
 • Taiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài Loan
 • Namibia /nəˈmɪb.i.ə/: nước Nam-mi-bi-a
 • Tanzania /ˌtæn.zəˈniː.ə/: nước Tan-za-ni-a
 • Iraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắc
 • Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-ét
 • Laos /laʊs/: nước Lào
 • Croatia /krəʊˈeɪ.ʃə/: nước Cờ-roat-ti-a
 • England /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước Anh
 • Zimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buê

Như vậy, nếu bạn thắc mắc nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì thì câu trả lời là Zambia, phiên âm đọc là /ˈzæm.bi.ə/. Khi viết từ này bạn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (Z) vì đây là tên riêng. Bên cạnh từ Zambia còn có từ Zambian các bạn hay bị nhầm lẫn, Zambian nghĩa là người Dăm-bi-a hoặc tiếng Dăm-bi-a chứ không phải nước Dăm-bi-a.Bạn đang xem bài viết: Nước Dăm-bi-a tiếng anh là gì? Zambia hay Zambian

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang