logo vui cười lên

Ninety-three tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này VUICUOILEN sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Ninety-three vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Ninety-three như Ninety-three tiếng anh là gì, Ninety-three là gì, Ninety-three tiếng Việt là gì, Ninety-three nghĩa là gì, nghĩa Ninety-three tiếng Việt, dịch nghĩa Ninety-three, …

Vui Cười Lên
Ninety-three tiếng anh là gì

Ninety-three tiếng anh là gì

Ninety-three tiếng anh nghĩa là số 93.

Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/

Để đọc đúng từ Ninety-three trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Ninety-three. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 93 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Ninety-three tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Ninety-three tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Ninety-three trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Sixty-four /ˈsɪk.sti fɔːr/: số 64
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Twenty-six /ˈtwen.ti sɪks/: số 26
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Thirty-one /ˈθɜː.ti wʌn/: số 31
 • Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/: số 99
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Two /tuː/: số 2
 • Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/: số 21

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Ninety-three tiếng anh là gì, câu trả lời là Ninety-three nghĩa là số 93. Để đọc đúng từ Ninety-three cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Ninety-three theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Ninety-three tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang