logo vui cười lên

Hoa thủy tiên vàng tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vui cười lên đã giới thiệu về tên gọi của một số loại hoa trong tiếng anh như hoa mao địa hoàng, hoa diên vĩ, hoa anh đào, hoa dâm bụt, hoa quỳnh, hoa tử đinh hương, hoa tuy líp, hoa trà, hoa cúc họa mi, hoa đồng tiền, hoa lay ơn, hoa vi ô lét, hoa đào, hoa dạ lan hương, hoa nghinh xuân, hoa nhài, hoa phù dung, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một loại hoa khác cũng rất quen thuộc đó là hoa thủy tiên vàng. Nếu bạn chưa biết hoa thủy tiên vàng tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Hoa thủy tiên vàng tiếng anh là gì
Hoa thủy tiên vàng tiếng anh là gì

Hoa thủy tiên vàng tiếng anh là gì

Hoa thủy tiên vàng tiếng anh gọi là daffodil, phiên âm tiếng anh đọc là /ˈdæfədɪl/.

Daffodil /ˈdæfədɪl/

Để đọc đúng tên tiếng anh của hoa thủy tiên vàng rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ daffodil rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈdæfədɪl/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ daffodil thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý: từ daffodil để chỉ chung về hoa thủy tiên vàng chứ không chỉ cụ thể về loại hoa thủy tiên vàng nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về loại hoa thủy tiên vàng nào thì phải nói theo tên riêng của loại hoa thủy tiên vàng đó. 

Xem thêm: Hoa thủy tiên tiếng anh là gì

Hoa thủy tiên vàng tiếng anh là gì
Hoa thủy tiên vàng tiếng anh

Một số loại hoa khác trong tiếng anh

Ngoài hoa thủy tiên vàng thì vẫn còn có rất nhiều loại hoa khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các loại hoa khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp.

 • Lilac /ˈlaɪ.lək/: hoa tử đinh hương
 • Narcissus /nɑːrˈsɪsəs/: hoa thủy tiên
 • Jasmine /ˈdʒæz.mɪn/: hoa nhài
 • Columbine /ˈkɒl.əm.baɪn/: hoa bồ câu
 • Lavender /ˈlæv.ɪn.dər/: hoa oải hương
 • Arum lily /’eərəmˈlɪl.i/: hoa loa kèn
 • Peony /ˈpiː.ə.ni/: hoa mẫu đơn
 • Tuberose /ˈtjuːbərəʊz/: hoa huệ
 • Geranium /dʒəˈreɪ.ni.əm/: hoa phong lữ thảo
 • Goat weed /ɡəʊt wiːd/: hoa cứt lợn, hoa ngũ sắc
 • Cherry blossom /ˈtʃer.i ˈblɒs.əm/: hoa anh đào
 • Phalaenopsis /ˌfælɪˈnɒpsɪs/: hoa Lan hồ điệp
 • Gerbera /ˈdʒəːb(ə)rə/: hoa đồng tiền
 • Hibiscus /hɪˈbɪs.kəs/: hoa dâm bụt
 • Dandelion /ˈdændɪlaɪən/: hoa bồ công anh
 • Cyclamen /ˈsaɪkləmən/: hoa anh thảo
 • Climbing rose /ˈklaɪmɪŋ rəʊz/: hoa tường vi
 • Tulip /ˈtjuːlɪp/: hoa tuy-líp
 • Bougainvillea /buː.ɡənˈvɪl.i.ə/: hoa giấy
 • Daffodil /ˈdæfədɪl/: hoa thủy tiên vàng
 • Lagerstroemia /ˌleɪɡərˈstriːmiə/: hoa bằng lăng
 • Eglantine /ˈeɡləntaɪn/: hoa tầm xuân
 • Carnation /kɑːˈneɪ.ʃən/: hoa cẩm chướng
 • Bluebell /ˈbluː.bel/: hoa chuông
 • Moss rose /mɔːs roʊz/: hoa mười giờ
 • Clematis /ˈklem.ə.tɪs/: hoa ông lão
 • Gardenia /ɡɑːˈdiː.ni.ə/: hoa dành dành, ngọc bút
 • Gladiolus /ɡlædiˈoʊləs/: hoa lay ơn
 • Coral Vine /ˈkɒr.əl vaɪn/: hoa Tigon
 • Magnolia /mæɡˈnəʊ.li.ə/: hoa mộc lan
 • Iris /ˈaɪ.rɪs/: hoa diên vĩ
 • Cockscomb /ˈkɒkskəʊm/: hoa mào gà
 • Lily /ˈlɪli/: hoa loa kèn (hoa huệ tây, hoa bách hợp)
 • Mimosa /mɪˈmoʊsə/: hoa xấu hổ, hoa trinh nữ
 • Honeysuckle /ˈhʌn.iˌsʌk.əl/: kim ngân hoa
Hoa thủy tiên vàng tiếng anh là gì
Hoa thủy tiên vàng tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc hoa thủy tiên vàng tiếng anh là gì thì câu trả lời là daffodil, phiên âm đọc là /ˈdæfədɪl/. Lưu ý là daffodil để chỉ chung về hoa thủy tiên vàng chứ không chỉ cụ thể về loại hoa thủy tiên vàng nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về hoa thủy tiên vàng thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loại hoa thủy tiên vàng đó. Về cách phát âm, từ daffodil trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ daffodil rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ daffodil chuẩn hơn nữa thì hãy xem phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa.Bạn đang xem bài viết: Hoa thủy tiên vàng tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang