logo vui cười lên

Cái áo tiếng anh là gì? đọc như thế nào cho đúng


Lại trở lại với chủ đề về trang phục trong tiếng anh, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một đồ vật mà ai cũng có, ai cũng cần và ai cũng có nhiều đó là cái áo. Nói chung thì cái áo có nhiều loại áo lắm, đơn cử như áo mặc thông thường thì phổ biến bạn có thể thấy ngay áo dài tay, áo sơ mi, áo cộc tay, áo ba lỗ, áo bơi, áo … ngực và rất nhiều loại áo khác mặc mùa đông như áo khoác, áo len, áo gió, áo giữ nhiệt. Nói chung là có nhiều loại áo, mỗi loại áo sẽ có tên gọi khác nhau. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cái áo tiếng anh là gì và tên một só loại áo để các bạn tham khảo.

Cái áo tiếng anh là gì
Cái áo tiếng anh là gì

Cái áo tiếng anh là gì

Trong tiếng anh cái áo có rất nhiều cách gọi, mỗi loại áo khác nhau sẽ được gọi theo một tên khác nhau. Nếu bạn muốn nói đến quần áo, trang phục nói chung thì có từ clothes, phiên âm đọc là /kləuðz/. Còn cụ thể nói về cái áo sẽ không có từ nào chỉ cái áo chung chung mà sẽ có tên từng loại áo khác nhau. Tất nhiên, theo thói quen cũng như cách nói phổ biến thì cái áo nói chung thường được gọi là shirt, phiên âm đọc là /ʃəːt/ (thực tế shirt là để chỉ cái áo sơ mi nhé).

Clothes /kləuðz/

Shirt /ʃəːt/

Để đọc được đúng từ clothes hay shirt không khó. Trước tiên bạn nên xem cách đọc phiên âm để có thể đọc được phiên âm của 2 từ này. Sau khi đọc được phiên âm chuẩn rồi coi như bạn đã đọc đúng được từ, nhưng có thể bạn đọc sẽ bị sai đôi chút, vậy nên bạn hãy nghe lại cách đọc chuẩn ở trên là có thể đọc được đúng từ một cách dễ dàng.

Cái áo tiếng anh là gì
Cái áo tiếng anh là gì

Tên gọi một số loại áo thông dụng

 • Shirt /ʃəːt/: áo sơ mi
 • Bathrobe /ˈbɑːθ.rəʊb/: áo choàng tắm
 • Dress /dres/: áo liền váy
 • Nightclothes /ˈnaɪt.kləʊðz/: quần áo mặc đi ngủ
 • Sweater /ˈswetər/: áo len dài tay
 • Turtleneck /ˈtɜː.təl.nek/: áo len cổ lọ
 • Cardigan /ˈkɑːdɪɡən/: áo khoác len có khuy cài phía trước
 • T-shirt /ti: ʃəːt/: áo phông
 • Blouse /blaʊz/: áo sơ mi trắng cho nữ
 • Jacket /ˈdʒækɪt/: áo khoác
 • Suit /suːt/: áo vest
 • Pyjamas /piʤɑ:məz/: đồ ngủ, quần áo ngủ
 • Pullover /ˈpʊləʊvə(r)/: áo len chui đầu
 • Raincoat /ˈreɪŋ.kəʊt/: áo mưa
 • Bra /brɑː/: áo lót nữ
 • Anorak /ˈæn.ə.ræk/: áo khoác gió có mũ
 • Dinner jacket /ˈdɪn.ə ˌdʒæk.ɪt/: áo vest dự tiệc
 • Tank top /ˈtæŋk ˌtɒp/: áo ba lỗ, áo không tay
Cái áo tiếng anh là gì
Cái áo tiếng anh là gì

Một số loại trang phục trong tiếng anh

 • Glove /ɡlʌv/: găng tay
 • Leather jacket /leðə dʤækit/áo khoác da
 • Boxer shorts /ˈbɒk.sə ˌʃɔːts/: quần lót đùi nam
 • Bikini /bɪˈkiː.ni/: bộ đồ bơi 2 mảnh của nữ
 • High heels /ˌhaɪ ˈhiːlz/: giày cao gót
 • Tie clip /ˈtaɪ ˌklɪp/: cái kẹp cà vạt
 • Tie /taɪ/: cái cà vạt
 • Tank top /ˈtæŋk ˌtɒp/: áo ba lỗ, áo không tay
 • Belt /belt/: thắt lưng
 • Knee high boot /ˌniːˈhaɪ buːt/: bốt cao gót
 • Leather gloves /ˈleð.ər ɡlʌvz/: găng tay da
 • Waistcoat /ˈweɪs.kəʊt/: áo ghi lê
 • Crown /kraʊn/: cái vương miện
 • Mask /mɑːsk/: cái mặt nạ
 • Dungarees /ˌdʌŋ.ɡəˈriːz/: cái quần yếm
 • Hoodie /ˈhʊd.i/: áo nỉ có mũ
 • Earring /ˈɪə.rɪŋ/: cái bông tai
 • Pair of gloves /peər əv ɡlʌvz/: đôi găng tay
 • Jeans /dʒiːnz/: quần Jeans (quần bò)
 • Stiletto /stɪˈlet.əʊ/: giày gót nhọn (cao gót)
 • Belt bag /belt bæɡ/: cái túi đeo thắt lưng
 • Clog /klɔg/: cái guốc
 • Camisole /ˈkæm.ɪ.səʊl/: áo hai dây
 • Clothes /kləuðz/: quần áo
 • Locket /ˈlɒk.ɪt/: mặt dây chuyền lồng ảnh
 • Cap /kæp/: mũ lưỡi trai
 • Shoehorn /ˈʃuː.hɔːn/: cái đón gót giày
 • Off-the-shoulder /ˌɒf.ðəˈʃəʊl.dər/: cái áo trễ vai
 • Leather shoes /ˈleð.ər ˌʃuː/: giày da
 • Turtleneck /ˈtɜː.təl.nek/: áo cổ lọ
 • Bracelet /ˈbreɪ.slət/: vòng đeo tay
 • Swimsuit /ˈswɪmˌsut/: bộ đồ bơi nói chung
 • Rubber gloves /ˈrʌb.ər ɡlʌvz/: găng tay cao su
 • Boxing gloves /ˈbɒk.sɪŋ ˌɡlʌvz/: găng tay đấm bốc
 • Palazzo pants /pəˈlæt.səʊ ˌpænts/: cái quần váy
Cái áo tiếng anh là gì
Cái áo tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc cái áo tiếng anh là gì thì câu trả lời là shirt, nhưng thực ra từ này là để chỉ cái áo sơ mi. Cũng có một từ khác là clothes để nói về cái áo nhưng là để chỉ chung cho trang phục, áo quần nói chung. Vậy nên, khi nói về cái áo các bạn nên nói cụ thể loại áo mà bạn đang muốn nhắc đến là tốt nhất như áo cộc tay, áo dài tay, áo len, áo khoác, áo phông, áo sơ mi hay áo váy.Bạn đang xem bài viết: Cái áo tiếng anh là gì? đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang