logo vui cười lên

Seventy-nine tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này V C L sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Seventy-nine vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Seventy-nine như Seventy-nine tiếng anh là gì, Seventy-nine là gì, Seventy-nine tiếng Việt là gì, Seventy-nine nghĩa là gì, nghĩa Seventy-nine tiếng Việt, dịch nghĩa Seventy-nine, …

Vui Cười Lên
Seventy-nine tiếng anh là gì

Seventy-nine tiếng anh là gì

Seventy-nine tiếng anh nghĩa là số 79.

Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/

Để đọc đúng từ Seventy-nine trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Seventy-nine. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 79 tiếng anh là gì

Vui Cười Lên
Seventy-nine tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Seventy-nine tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Seventy-nine trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • Ten /ten/: số 10
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Seventy-nine tiếng anh là gì, câu trả lời là Seventy-nine nghĩa là số 79. Để đọc đúng từ Seventy-nine cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Seventy-nine theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Seventy-nine tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang