logo vui cười lên

Con ong tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vui cười lên đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật như con muỗi, con bọ rùa, con sâu, con ruồi, con dế mèn, con kiến, con bướm, con rệp, con rận, con ve, con thằn lằn, con nhện, con đom đóm, con bọ ngựa, con bọ cạp, con dơi, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con ong. Nếu bạn chưa biết con ong tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con ong tiếng anh là gì
Con ong tiếng anh là gì

Con ong tiếng anh là gì

Con ong tiếng anh là bee, phiên âm đọc là /bi:/

Bee /bi:/

Để đọc đúng từ bee rất đơn giản. Bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ bee rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /bi:/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ bee thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh chuẩn để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý nhỏ: từ bee này để chỉ chung cho con ong. Các bạn muốn chỉ cụ thể về giống ong, loại ong nào thì phải dùng từ vựng riêng để chỉ loài ong đó. Ví dụ như bumblebee là loài ong nghệ, giant hornet là ong bắp cày, honeybee là loài ong mật, wasp là loài ong ruồi, …

Con ong tiếng anh là gì
Con ong tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con ong thì vẫn còn có rất nhiều loài động vật khác, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Codfish /´kɔd¸fiʃ/: cá thu
 • Parrot /ˈpær.ət/: con vẹt
 • Squirrel /ˈskwɪr.əl/: con sóc
 • Pelican /ˈpel.ɪ.kən/: con bồ nông
 • Reindeer /ˈreɪn.dɪər/: con tuần lộc
 • Scorpion /ˈskɔː.pi.ən/: con bọ cạp
 • Cow /kaʊ/: con bò
 • Kitten /ˈkɪt.ən/: con mèo con
 • Sentinel crab /ˈsɛntɪnl kræb/: con ghẹ
 • Sheep /ʃiːp/: con cừu
 • Beaver /ˈbiː.vər/: con hải ly
 • Bee /bi:/: con ong
 • Snow leopard /snəʊˈlep.əd/: con báo tuyết
 • Peacock /ˈpiː.kɒk/: con chim công
 • Shellfish /ˈʃel.fɪʃ/: con ốc biển
 • Alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: cá sấu Mỹ
 • Lizard /ˈlɪz.əd/: con thằn lằn
 • Stink bug /stɪŋk bʌɡ/: con bọ xít
 • Scarab beetle /ˈskærəb ˈbiː.tļ/: con bọ hung
 • Piggy /’pigi/: con lợn con
 • Damselfly /ˈdæmzəl flaɪ/: con chuồn chuồn kim
 • Vulture /ˈvʌl.tʃər/: con kền kền
 • Donkey /ˈdɒŋ.ki/: con lừa
 • Snake /sneɪk/: con rắn
 • Camel /ˈkæm.əl/: con lạc đà
 • Seagull /ˈsiː.ɡʌl/: chim hải âu
 • Kingfisher /ˈkɪŋˌfɪʃ.ər/: con chim bói cá
 • Bronco /ˈbrɒŋ.kəʊ/: ngựa hoang ở miền tây nước Mỹ
 • Crab /kræb/: con cua
 • Scallop /skɑləp/: con sò điệp
 • Mantis /ˈmæn.tɪs/: con bọ ngựa
 • Mussel /ˈmʌs.əl/: con trai
 • Swallow /ˈswɒl.əʊ/: con chim én
 • Butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/: con bướm
 • Otter /ˈɒt.ər/: con rái cá
Con ong tiếng anh là gì
Con ong tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con ong tiếng anh là gì thì câu trả lời là bee, phiên âm đọc là /bi:/. Lưu ý là bee để chỉ con ong nói chung chung chứ không chỉ loại ong cụ thể nào cả. Về cách phát âm, từ bee trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ bee rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ bee chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang