logo vui cười lên

Fourty-three tiếng anh là gì – Giải nghĩa tiếng Việt


Tiếp tục chuyên mục về số đếm trong tiếng anh. Trong bài viết này Vui cuoi len sẽ giúp các bạn hiểu hơn về từ Fourty-three vì có khá nhiều bạn thắc mắc liên quan đến từ Fourty-three như Fourty-three tiếng anh là gì, Fourty-three là gì, Fourty-three tiếng Việt là gì, Fourty-three nghĩa là gì, nghĩa Fourty-three tiếng Việt, dịch nghĩa Fourty-three, …

Vui Cười Lên
Fourty-three tiếng anh là gì

Fourty-three tiếng anh là gì

Fourty-three tiếng anh nghĩa là số 43.

Fourty-three /ˈfɔː.ti θriː/

Để đọc đúng từ Fourty-three trong tiếng anh, các bạn có thể xem bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc phiên âm từ Fourty-three. Khi đọc theo phiên âm bạn sẽ đọc được đúng và chuẩn hơn nghe phát âm.

Xem thêm: Số 43 tiếng anh là gì

Số 43 tiếng anh là gì
Fourty-three tiếng anh là gì

Một số từ vựng tiếng anh cùng chủ đề

Sau khi đã biết Fourty-three tiếng anh là gì, các bạn có thể tham khảo thêm từ vựng về cùng chủ đề với Fourty-three trong danh sách dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn.

 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Forty-seven /ˈfɔː.ti ˈsev.ən/: số 47
 • Ten /ten/: số 10
 • Fifty-one /ˈfɪf.ti wʌn/: số 51
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80

Như vậy, nếu bạn đang thắc mắc Fourty-three tiếng anh là gì, câu trả lời là Fourty-three nghĩa là số 43. Để đọc đúng từ Fourty-three cũng khá đơn giản, bạn đọc theo phát âm hoặc đọc theo phiên âm đều được. Tuy nhiên đọc từ Fourty-three theo phiên âm sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Fourty-three tiếng anh là gì - Giải nghĩa tiếng Việt

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang