logo vui cười lên

Con ve sầu tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật quen thuộc như con bướm, con kiến, con ruồi, con muỗi, con bọ cạp, con rết, con sâu bướm, con đom đóm, con giun, con bọ rùa, con bọ hung, con ong mật, con ốc sên, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con ve sầu. Nếu bạn chưa biết con ve sầu tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con ve sầu tiếng anh là gì
Con ve sầu tiếng anh là gì

Con ve sầu tiếng anh là gì

Con ve sầu tiếng anh là cicada, phiên âm đọc là /sɪˈkɑː.də/

Cicada /sɪˈkɑː.də/

Để đọc đúng từ cicada rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ cicada rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /sɪˈkɑː.də/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ cicada thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý: cicada là để chỉ con ve sầu nói chung, còn các loài ve sầu khác nhau sẽ có tên gọi khác nhau. Trên thế giới có tận 2500 loài ve sầu khác nhau, mỗi loài sẽ có tên gọi riêng và tương đối phức tạp. Vậy nên bạn chỉ cần nhớ cicada là con ve sầu là được.

Con ve sầu tiếng anh là gì
Con ve sầu tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con ve sầu thì vẫn còn có rất nhiều loài động vật khác, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Longhorn /ˈlɒŋ.hɔːn/: loài bò với chiếc sừng rất dài
 • Gander /’gændə/: con ngỗng đực
 • Mussel /ˈmʌs.əl/: con trai
 • Nightingale /ˈnaɪ.tɪŋ.ɡeɪl/: chim họa mi
 • Turkey /’tə:ki/: con gà tây
 • Honeybee /ˈhʌn.i.biː/: con ong mật
 • Pigeon /ˈpidʒən/: chim bồ câu nhà
 • Raven /ˈreɪ.vən/: con quạ
 • Camel /ˈkæm.əl/: con lạc đà
 • Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.ər/: con sâu bướm
 • Lizard /ˈlɪz.əd/: con thằn lằn
 • Wild geese /waɪld ɡiːs/: ngỗng trời
 • Parrot /ˈpær.ət/: con vẹt
 • Cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/: con gián
 • Pig /pɪɡ/: con lợn
 • Duckling /’dʌkliη/ : vịt con
 • Frog /frɒɡ/: con ếch
 • Dalmatians /dælˈmeɪ.ʃən/: con chó đốm
 • Dove /dʌv/: con chim bồ câu trắng
 • Clownfish /ˈklaʊnfɪʃ/: cá hề
 • Seagull /ˈsiː.ɡʌl/: chim hải âu
 • Bronco /ˈbrɒŋ.kəʊ/: ngựa hoang ở miền tây nước Mỹ
 • Boar /bɔː/: con lợn đực, con lợn rừng
 • Ladybird /ˈleɪ.di.bɜːd/: con bọ rùa
 • Tortoise /’tɔ:təs/: con rùa cạn
 • Bull /bʊl/: con bò tót
 • Old sow /əʊld sou/: con lợn sề
 • Duck /dʌk/: con vịt
 • Firefly /ˈfaɪə.flaɪ/: con đom đóm
 • Zebra /ˈzeb.rə/: con ngựa vằn
 • Hippo /ˈhɪp.əʊ/: con hà mã
 • Seahorse /ˈsiː.hɔːs/: con cá ngựa
 • Sparrow /ˈspær.əʊ/: con chim sẻ
 • Turtle /’tə:tl/: rùa nước
 • Gosling /’gɔzliη/: con ngỗng con
Con ve sầu tiếng anh là gì
Con ve sầu tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con ve sầu tiếng anh là gì thì câu trả lời là cicada, phiên âm đọc là /sɪˈkɑː.də/. Lưu ý là cicada để chỉ con ve sầu nói chung chứ không chỉ loại ve sầu cụ thể nào cả. Về cách phát âm, từ cicada trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ cicada rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ cicada chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang