logo vui cười lên

Con đom đóm tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật quen thuộc như con kiến, con ruồi, con muỗi, con ve sầu, con bọ cạp, con rết, con sâu bướm, con giun, con bọ rùa, con bọ xít, con bọ hung, con cánh cam, con ong, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con đom đóm. Nếu bạn chưa biết con đom đóm tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con đom đóm tiếng anh là gì
Con đom đóm tiếng anh là gì

Con đom đóm tiếng anh là gì

Con đom đóm tiếng anh là firefly, phiên âm đọc là /ˈfaɪə.flaɪ/

Firefly /ˈfaɪə.flaɪ/

Để đọc đúng từ firefly rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ firefly rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈfaɪə.flaɪ/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ firefly thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý: firefly là để chỉ con đom đóm nói chung, còn các loài đom đóm khác nhau sẽ có tên gọi khác nhau. Ở Việt Nam thường mọi người chỉ biết đến một loại đom đóm thường xuất hiện vào mùa hè nên đều gọi chung là đom đóm mà không phân biệt chủng loài cụ thể.

Con đom đóm tiếng anh là gì
Con đom đóm tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con đom đóm thì vẫn còn có rất nhiều loài động vật khác, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Ladybird /ˈleɪ.di.bɜːd/: con bọ rùa
 • Raccoon /rækˈuːn/: con gấu mèo (có thể viết là racoon)
 • Fox /fɒks/: con cáo
 • Pheasant /ˈfez.ənt/: con gà lôi
 • Skunk /skʌŋk/: con chồn hôi
 • Cheetah /ˈtʃiː.tə/: báo săn
 • Snake /sneɪk/: con rắn
 • Dove /dʌv/: con chim bồ câu trắng
 • Hyena /haɪˈiːnə/: con linh cẩu
 • Slug /slʌɡ/: con sên trần (không có vỏ bên ngoài)
 • Louse /laʊs/: con chấy
 • Carp /ka:p/: cá chép
 • Wasp /wɒsp/: con ong bắp cày
 • Owl /aʊl/: con cú mèo
 • Squirrel /ˈskwɪr.əl/: con sóc
 • Sea lion /ˈsiː ˌlaɪ.ən/: con sư tử biển
 • Snail /sneɪl/: con ốc sên (có vỏ cứng bên ngoài)
 • Chicken /’t∫ikin/: con gà nói chung
 • Damselfly /ˈdæmzəl flaɪ/: con chuồn chuồn kim
 • Peacock /ˈpiː.kɒk/: con chim công
 • Lion /ˈlaɪ.ən/: con sư tử
 • Polar bear /ˌpəʊ.lə ˈbeər/: con gấu Bắc cực
 • Crab /kræb/: con cua
 • Longhorn /ˈlɒŋ.hɔːn/: loài bò với chiếc sừng rất dài
 • Moth /mɒθ/: con bướm đêm, con nắc nẻ
 • Gnu /nuː/: linh dương đầu bò
 • Panther /ˈpæn.θər/: con báo đen
 • Sea urchin /ˈsiː ˌɜː.tʃɪn/: con nhím biển, cầu gai
 • Pufferfish /ˈpʌf.ə.fɪʃ/: con cá nóc
 • Rabbit /ˈræbɪt/: con thỏ
 • Mammoth /ˈmæm.əθ/: con voi ma mút
 • Eel /iːl/: con lươn
 • Scallop /skɑləp/: con sò điệp
 • Rhea /ˈriː.əz/: chim đà điểu Châu Mỹ
 • Toucan /ˈtuːkən/: con chim tu-can
Con đom đóm tiếng anh là gì
Con đom đóm tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con đom đóm tiếng anh là gì thì câu trả lời là firefly, phiên âm đọc là /ˈfaɪə.flaɪ/. Lưu ý là firefly để chỉ con đom đóm nói chung chứ không chỉ loại đom đóm cụ thể nào cả. Về cách phát âm, từ firefly trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ firefly rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ firefly chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang