logo vui cười lên

Con đom đóm tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật quen thuộc như con kiến, con ruồi, con muỗi, con ve sầu, con bọ cạp, con rết, con sâu bướm, con giun, con bọ rùa, con bọ xít, con bọ hung, con cánh cam, con ong, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con đom đóm. Nếu bạn chưa biết con đom đóm tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con đom đóm tiếng anh là gì
Con đom đóm tiếng anh là gì

Con đom đóm tiếng anh là gì

Con đom đóm tiếng anh là firefly, phiên âm đọc là /ˈfaɪə.flaɪ/

Firefly /ˈfaɪə.flaɪ/

Để đọc đúng từ firefly rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ firefly rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈfaɪə.flaɪ/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ firefly thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý: firefly là để chỉ con đom đóm nói chung, còn các loài đom đóm khác nhau sẽ có tên gọi khác nhau. Ở Việt Nam thường mọi người chỉ biết đến một loại đom đóm thường xuất hiện vào mùa hè nên đều gọi chung là đom đóm mà không phân biệt chủng loài cụ thể.

Con đom đóm tiếng anh là gì
Con đom đóm tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con đom đóm thì vẫn còn có rất nhiều loài động vật khác, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Mosquito /məˈskiː.təʊ/ : con muỗi
 • Dinosaurs /ˈdaɪ.nə.sɔːr/: con khủng long
 • Oyster /ˈɔɪ.stɚ/: con hàu
 • Earthworm /ˈɜːθ.wɜːm/: con giun đất
 • Cat /kæt/: con mèo
 • Sloth /sləʊθ/: con lười
 • Honeybee /ˈhʌn.i.biː/: con ong mật
 • Fawn /fɔːn/: con nai con
 • Lion /ˈlaɪ.ən/: con sư tử
 • Muscovy duck /ˈmʌskəvɪ dʌk/: con ngan
 • Hippo /ˈhɪp.əʊ/: con hà mã
 • Bull /bʊl/: con bò tót
 • Rhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/: con tê giác
 • Snow leopard /snəʊˈlep.əd/: con báo tuyết
 • Louse /laʊs/: con chấy
 • Woodpecker /ˈwʊdˌpek.ər/: con chim gõ kiến
 • Old sow /əʊld sou/: con lợn sề
 • Leopard /ˈlep.əd/: con báo đốm
 • Hawk /hɔːk/: con diều hâu
 • Calve /kɑːvs/: con bê, con bò con (con bê), con nghé (con trâu con)
 • Platypus /ˈplæt.ɪ.pəs/: thú mỏ vịt
 • Bunny /ˈbʌni/: con thỏ con
 • Owl /aʊl/: con cú mèo
 • Donkey /ˈdɒŋ.ki/: con lừa
 • Eel /iːl/: con lươn
 • Mink /mɪŋk/: con chồn
 • Stink bug /stɪŋk bʌɡ/: con bọ xít
 • Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/: con rết
 • Codfish /´kɔd¸fiʃ/: cá thu
 • Pony /ˈpəʊ.ni/: con ngựa con
 • Otter /ˈɒt.ər/: con rái cá
 • Penguin /ˈpɛŋgwɪn/: con chim cánh cụt
 • Wasp /wɒsp/: con ong bắp cày
 • Kitten /ˈkɪt.ən/: con mèo con
 • Seahorse /ˈsiː.hɔːs/: con cá ngựa
Con đom đóm tiếng anh là gì
Con đom đóm tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con đom đóm tiếng anh là gì thì câu trả lời là firefly, phiên âm đọc là /ˈfaɪə.flaɪ/. Lưu ý là firefly để chỉ con đom đóm nói chung chứ không chỉ loại đom đóm cụ thể nào cả. Về cách phát âm, từ firefly trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ firefly rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ firefly chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang