logo vui cười lên

Con gấu mèo tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật khá quen thuộc như con bọ ngựa, con sư tử, con linh dương, con hươu cao cổ, con châu chấu, con thằn lằn, con kim kim, con tắc kè, con trâu, con bò, con ngựa, con báo, con lợn, con gà, con ngan, con ngỗng, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con gấu mèo. Nếu bạn chưa biết con gấu mèo tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con gấu mèo tiếng anh là gì
Con gấu mèo tiếng anh là gì

Con gấu mèo tiếng anh là gì

Con gấu mèo tiếng anh gọi là raccoon, phiên âm tiếng anh đọc là /rækˈuːn/.

Raccoon /rækˈuːn/

Để đọc đúng tên tiếng anh của con gấu mèo rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ raccoon rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /rækˈuːn/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ raccoon thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc tiếng anh bằng phiên âm để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý: nhiều bạn có thể thấy từ raccoon đôi khi được viết là racoon (chỉ có 1 chữ c). Hai cách viết này đều đùng và tùy vào thói quen cũng như từng khu vực mà sẽ đọc, viết hơi khác nhau một chút. Vậy nên nếu bạn thấy ai đó viết về con gấu mèo là raccoon hay viết là racoon thì đều đúng chứ không sai đâu nhé.

Xem thêm: Con gấu tiếng anh là gì

Con gấu mèo tiếng anh là gì
Con gấu mèo tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con gấu mèo thì vẫn còn có rất nhiều con vật khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Tick /tɪk/: con bọ ve
 • Chimpanzee /ˌtʃɪm.pænˈziː/: vượn Châu phi
 • Slug /slʌɡ/: con sên trần (không có vỏ bên ngoài)
 • Seal /siːl/: con hải cẩu
 • Hedgehog /ˈhedʒ.hɒɡ/: con nhím (ăn thịt)
 • Eel /iːl/: con lươn
 • Mule /mjuːl/: con la
 • Heron /ˈher.ən/: con chim diệc
 • Dog /dɒɡ/: con chó
 • Dory /´dɔ:ri/: cá mè
 • Mole /məʊl/: con chuột chũi
 • Camel /ˈkæm.əl/: con lạc đà
 • Panda /ˈpæn.də/: con gấu trúc
 • Pelican /ˈpel.ɪ.kən/: con bồ nông
 • Peacock /ˈpiː.kɒk/: con chim công
 • Highland cow /haɪ.lənd ˈkaʊ/: bò tóc rậm
 • Lioness /ˈlaɪənes/: con sư tử cái
 • Tuna /ˈtuːnə/: cá ngừ
 • Clownfish /ˈklaʊnfɪʃ/: cá hề
 • Fawn /fɔːn/: con nai con
 • Rat /ræt/: con chuột lớn (thường nói về loài chuột cống)
 • Bunny /ˈbʌni/: con thỏ con
 • Seahorse /ˈsiː.hɔːs/: con cá ngựa
 • Ox /ɔks/: con bò đực
 • Jaguar /ˈdʒæɡ.ju.ər/: con báo hoa mai
 • Penguin /ˈpɛŋgwɪn/: con chim cánh cụt
 • Chick /t∫ik/: con gà con
 • Hippo /ˈhɪp.əʊ/: con hà mã
 • Puppy /ˈpʌp.i/: con chó con
 • Rooster /ˈruː.stər/: con gà trống
 • Nightingale /ˈnaɪ.tɪŋ.ɡeɪl/: chim họa mi
 • Lion /ˈlaɪ.ən/: con sư tử
 • Climbing perch /ˈklaɪmɪŋpɜːrtʃ/: cá rô đồng
 • Fighting fish /ˈfaɪ.tɪŋ fɪʃ/: con cá chọi
 • Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: con châu chấu
Con gấu mèo tiếng anh là gì
Con gấu mèo tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con gấu mèo tiếng anh là gì thì câu trả lời là raccoon, phiên âm đọc là /rækˈuːn/. Lưu ý là raccoon để chỉ chung về con gấu mèo chứ không chỉ cụ thể về giống gấu mèo nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về con gấu mèo thuộc giống nào thì cần gọi theo tên cụ thể của từng loại đó. Về cách phát âm, từ raccoon trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ raccoon rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ raccoon chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang