logo vui cười lên

Con chó săn tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật quen thuộc như con trâu, con bò, con lợn, con gà, con vịt, con ngan, con khỉ, con chim, con ngựa, con cá, con báo, con hổ, con voi, con ngan, con ngỗng, con chim cút, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con chó săn. Nếu bạn chưa biết con chó săn tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con chó săn tiếng anh là gì
Con chó săn tiếng anh là gì

Con chó săn tiếng anh là gì

Con chó săn tiếng anh là hound, phiên âm đọc là /haʊnd/

Hound /haʊnd/

Để đọc đúng từ hound rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ hound rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /haʊnd/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ hound thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Con chó săn tiếng anh là gì
Con chó săn tiếng anh là gì

Một số loài chó trong tiếng anh

Từ hound ở trên là để chỉ cụ thể về giống chó săn, loài chó này có độ nhanh nhạy cao và được huấn luyện để cho các buổi đi săn trong rừng. Nếu bạn muốn nói chung chung về con chó, loài chó thì bạn dùng từ dog, còn nói về các giống chó khác thì phải dùng những từ vựng khác:

 • Puppy /ˈpʌp.i/: con chó con
 • Dalmatians /dælˈmeɪ.ʃən/: con chó đốm
 • Wolf /wʊlf/: con chó sói
 • Wild dog /waɪld dɒɡ/: chó hoang
 • Dachshund /ˈdæksənd/: chó lạp xưởng
 • Husky dog /ˈhʌs.ki dɒɡ/: chó Husky
 • Corgi dog /ˈkɔː.ɡi dɒɡ/: chó Corgi
 • Alaska dog /əˈlæs.kə dɒɡ/: chó Alaska
 • Chihuahua dog /tʃɪˈwɑː.wə dɒɡ/: chó Chihuahua
Con chó săn tiếng anh là gì
Con chó săn tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con chó săn thì vẫn còn có rất nhiều loài động vật khác, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Camel /ˈkæm.əl/: con lạc đà
 • Goose /gu:s/: con ngỗng (ngỗng cái)
 • Dog /dɒɡ/: con chó
 • Koala /koʊˈɑl·ə/: gấu túi, gấu kao-la
 • Hawk /hɔːk/: con diều hâu
 • Rabbit /ˈræbɪt/: con thỏ
 • Firefly /ˈfaɪə.flaɪ/: con đom đóm
 • Mosquito /məˈskiː.təʊ/ : con muỗi
 • Blue whale /bluː weɪl/: cá voi xanh
 • Anchovy /ˈæn.tʃə.vi/: con cá cơm biển
 • Hare /heər/: con thỏ rừng, to hơn thỏ nhà, chạy nhanh, tai dài
 • Cheetah /ˈtʃiː.tə/: báo săn
 • Cicada /sɪˈkɑː.də/: con ve sầu
 • Shellfish /ˈʃel.fɪʃ/: con ốc biển
 • Mole /məʊl/: con chuột chũi
 • Sea urchin /ˈsiː ˌɜː.tʃɪn/: con nhím biển, cầu gai
 • Slug /slʌɡ/: con sên trần (không có vỏ bên ngoài)
 • Stink bug /stɪŋk bʌɡ/: con bọ xít
 • Worm /wɜːm/: con giun
 • Climbing perch /ˈklaɪmɪŋpɜːrtʃ/: cá rô đồng
 • Boar /bɔː/: con lợn đực, con lợn rừng
 • Sardine sɑːˈdiːn/: con cá mòi
 • Chimpanzee /ˌtʃɪm.pænˈziː/: vượn Châu phi
 • Alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: cá sấu Mỹ
 • Mantis /ˈmæn.tɪs/: con bọ ngựa
 • Lizard /ˈlɪz.əd/: con thằn lằn
 • Bison /ˈbaɪ.sən/: con bò rừng
 • Nightingale /ˈnaɪ.tɪŋ.ɡeɪl/: chim họa mi
 • Peacock /ˈpiː.kɒk/: con chim công
 • Goat /ɡəʊt/: con dê
 • Ladybird /ˈleɪ.di.bɜːd/: con bọ rùa
 • Leopard /ˈlep.əd/: con báo đốm
 • Skate /skeit/: cá đuối
 • Mammoth /ˈmæm.əθ/: con voi ma mút
 • Raven /ˈreɪ.vən/: con quạ

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con chó săn tiếng anh là gì thì câu trả lời là hound, phiên âm đọc là /haʊnd/. Lưu ý là hound để chỉ con chó săn nói chung chung chứ không chỉ loại chó săn cụ thể nào cả. Về cách phát âm, từ hound trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ hound rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ hound chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang