logo vui cười lên

Con thiên nga tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật khá quen thuộc như con trâu, con nhím, con chim chào mào, con bò tót, con cá mập, con sao biển, con cá ngừ, con cá trích, con cá thờn bơn, con kiến, con bướm, con giun đất, con ong, con châu chấu, con bướm đêm, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con thiên nga. Nếu bạn chưa biết con thiên nga tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con thiên nga tiếng anh là gì
Con thiên nga tiếng anh là gì

Con thiên nga tiếng anh là gì

Con thiên nga tiếng anh gọi là swan, phiên âm tiếng anh đọc là /swɒn/.

Swan /swɒn/

Để đọc đúng tên tiếng anh của con thiên nga rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ swan rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /swɒn/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ swan thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc tiếng anh bằng phiên âm để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý: từ swan để chỉ chung cho con thiên nga, cụ thể loài thiên nga nào sẽ có cách gọi riêng. Ví dụ như thiên nga đen, thiên nga trắng, thiên nga kèn, thiêng nga lớn, thiên nga cổ đen,  … mỗi loại thiên nga sẽ có cách gọi khác nhau.

Xem thêm: Con chim tiếng anh là gì

Con thiên nga tiếng anh là gì
Con thiên nga tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con thiên nga thì vẫn còn có rất nhiều con vật khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Snake /sneɪk/: con rắn
 • Panther /ˈpæn.θər/: con báo đen
 • Lobster /ˈlɑːb.stɚ/: con tôm hùm
 • Clam /klæm/: con ngêu
 • Puppy /ˈpʌp.i/: con chó con
 • Worm /wɜːm/: con giun
 • Hummingbird /ˈhʌm.ɪŋ.bɜːd/: con chim ruồi
 • Moth /mɒθ/: con bướm đêm, con nắc nẻ
 • Pony /ˈpəʊ.ni/: con ngựa con
 • Mammoth /ˈmæm.əθ/: con voi ma mút
 • Stork /stɔːk/: con cò
 • Ant /ænt/: con kiến
 • Pigeon /ˈpidʒən/: chim bồ câu nhà
 • Tuna /ˈtuːnə/: cá ngừ
 • Leopard /ˈlep.əd/: con báo đốm
 • Bull /bʊl/: con bò tót
 • Seagull /ˈsiː.ɡʌl/: chim hải âu
 • Bronco /ˈbrɒŋ.kəʊ/: ngựa hoang ở miền tây nước Mỹ
 • Wolf /wʊlf/: con sói
 • Deer /dɪə/: con nai
 • Larva /ˈlɑː.və/: ấu trùng, con non chưa trưởng thành
 • Catfish /ˈkætfɪʃ/: cá trê
 • Lizard /ˈlɪz.əd/: con thằn lằn
 • Millipede /ˈmɪl.ɪ.piːd/: con cuốn chiếu
 • Blue whale /bluː weɪl/: cá voi xanh
 • Raven /ˈreɪ.vən/: con quạ
 • Reindeer /ˈreɪn.dɪər/: con tuần lộc
 • Woodpecker /ˈwʊdˌpek.ər/: con chim gõ kiến
 • Bison /ˈbaɪ.sən/: con bò rừng
 • Cicada /sɪˈkɑː.də/: con ve sầu
 • Boar /bɔː/: con lợn đực, con lợn rừng
 • Swordfish /ˈsɔːrdfɪʃ/: cá kiếm
 • Flamingo /fləˈmɪŋ.ɡəʊ/: con chim hồng hạc
 • Horse /hɔːs/: con ngựa
 • Drake /dreik/ : vịt đực
Con thiên nga tiếng anh là gì
Con thiên nga tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con thiên nga tiếng anh là gì thì câu trả lời là swan, phiên âm đọc là /swɒn/. Lưu ý là swan để chỉ chung về con thiên nga chứ không chỉ cụ thể về loại nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về con thiên nga thuộc giống nào thì cần gọi theo tên cụ thể của từng loại đó. Về cách phát âm, từ swan trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ swan rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ swan chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang