logo vui cười lên

Con kim kim tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật khá quen thuộc như con chuột, con mèo, con thằn lằn, con tắc kè, con thạch sùng, con dơi, con mối, con dế mèn, con cánh cam, con nắc nẻ, con dế chũi, con ve sầu, con bọ rùa, con sâu bướm, con giun đất, con nhện, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con kim kim. Nếu bạn chưa biết con kim kim tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con kim kim tiếng anh là gì
Con kim kim tiếng anh là gì

Con kim kim tiếng anh là gì

Con kim kim tiếng anh gọi là damselfly, phiên âm tiếng anh đọc là /ˈdæmzəl flaɪ/

Damselfly /ˈdæmzəl flaɪ/

Để đọc đúng tên tiếng anh của con kim kim rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ damselfly rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈdæmzəl flaɪ/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ damselfly thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn đọc phiên âm tiếng anh để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý:

 • Con kim kim còn có tên gọi khác là con chuồn chuồn kim.
 • Từ damselfly để chỉ chung về con kim kim nhưng không chỉ cụ thể về loại kim kim nào. Nếu bạn muốn nói cụ thể về loài kim kim nào thì phải gọi tên theo từng loài chứ không gọi chung chung là damselfly.

Xem thêm: Con chuồn chuồn tiếng anh là gì

Con kim kim tiếng anh là gì
Con kim kim tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con kim kim thì vẫn còn có rất nhiều con vật khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Wild geese /waɪld ɡiːs/: ngỗng trời
 • Sentinel crab /ˈsɛntɪnl kræb/: con ghẹ
 • Sloth /sləʊθ/: con lười
 • Skunk /skʌŋk/: con chồn hôi
 • Cow /kaʊ/: con bò
 • Fish /fɪʃ/: con cá
 • Seahorse /ˈsiː.hɔːs/: con cá ngựa
 • Zebu /ˈziː.buː/: bò U (bò Zebu)
 • Walrus /ˈwɔːl.rəs/: con voi biển
 • Lion /ˈlaɪ.ən/: con sư tử
 • Mosquito /məˈskiː.təʊ/ : con muỗi
 • Goat /ɡəʊt/: con dê
 • Quail /kweil/: con chim cút
 • Squid /skwɪd/: con mực
 • Crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/: cá sấu thông thường
 • Shorthorn /ˈʃɔːt.hɔːn/: loài bò sừng ngắn
 • Porcupine /ˈpɔː.kjə.paɪn/: con nhím (ăn cỏ)
 • Longhorn /ˈlɒŋ.hɔːn/: loài bò với chiếc sừng rất dài
 • Turtle /’tə:tl/: rùa nước
 • Earthworm /ˈɜːθ.wɜːm/: con giun đất
 • Pelican /ˈpel.ɪ.kən/: con bồ nông
 • Stink bug /stɪŋk bʌɡ/: con bọ xít
 • Tuna /ˈtuːnə/: cá ngừ
 • Dragon /ˈdræɡ.ən/: con rồng
 • Scorpion /ˈskɔː.pi.ən/: con bọ cạp
 • Nightingale /ˈnaɪ.tɪŋ.ɡeɪl/: chim họa mi
 • Kangaroo /ˌkæŋ.ɡərˈuː/: con chuột túi
 • Mouse /maʊs/: con chuột (thường chỉ các loại chuột nhỏ)
 • Mantis /ˈmæn.tɪs/: con bọ ngựa
 • Oyster /ˈɔɪ.stɚ/: con hàu
 • Ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/: chim đà điểu châu phi
 • Worm /wɜːm/: con giun
 • Hedgehog /ˈhedʒ.hɒɡ/: con nhím (ăn thịt)
 • Lizard /ˈlɪz.əd/: con thằn lằn
 • Cricket /’ krɪk.ɪt/: con dế
Con kim kim tiếng anh là gì
Con kim kim tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con kim kim tiếng anh là gì thì câu trả lời là damselfly, phiên âm đọc là /ˈdæmzəl flaɪ/. Lưu ý là damselfly để chỉ chung về con kim kim chứ không chỉ cụ thể về loài kim kim nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về con kim kim thuộc loại nào thì cần gọi theo tên cụ thể của loài đó. Về cách phát âm, từ damselfly trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ damselfly rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ damselfly chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.Bạn đang xem bài viết: Con kim kim tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang