logo vui cười lên

Con hải ly tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng


Chào các bạn, các bài viết trước Vuicuoilen đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật khá quen thuộc như con rái cá, con lươn, con cá trê, con cá chép, con rắn, con rết, con cuốn chiếu, con giun đất, con chó, con mèo, con trạch, con cá trắm, con dê, con bò, con gà, con vịt, con ngan, con ngỗng, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con hải ly. Nếu bạn chưa biết con hải ly tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con hải ly tiếng anh là gì
Con hải ly tiếng anh là gì

Con hải ly tiếng anh là gì

Con hải ly tiếng anh gọi là beaver, phiên âm tiếng anh đọc là /ˈbiː.vər/.

Beaver /ˈbiː.vər/

Để đọc đúng tên tiếng anh của con hải ly rất đơn giản, các bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ beaver rồi nói theo là đọc được ngay. Bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /ˈbiː.vər/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ beaver thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Hướng dẫn cách đọc tiếng anh bằng phiên âm để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý: hải ly cũng có nhiều loài khác nhau, có 2 loài phổ biến là hải ly Châu Mỹ và hải ly Châu Âu. Trước đây số lượng hải ly rất lớn nhưng sau này chúng bị săn bắt quá nhiều để lấy da và lấy xạ hương nên số lượng giảm đi nhanh chóng. Gần đây hải ly đã có nhiều chính sách để bảo tồn nên số lượng của hải ly đã được khôi phục lại tương đối so với trước khi bị săn bắt. 

Con hải ly tiếng anh là gì
Con hải ly tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con hải ly thì vẫn còn có rất nhiều con vật khác rất quen thuộc, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Starfish /ˈstɑː.fɪʃ/: con sao biển
 • Quail /kweil/: con chim cút
 • Flying squirrel /ˌflaɪ.ɪŋ ˈskwɪr.əl: con sóc bay
 • Rabbit /ˈræbɪt/: con thỏ
 • Toucan /ˈtuːkən/: con chim tu-can
 • Polar bear /ˌpəʊ.lə ˈbeər/: con gấu Bắc cực
 • Seal /siːl/: con hải cẩu
 • Octopus /ˈɒk.tə.pəs/: con bạch tuộc
 • Fawn /fɔːn/: con nai con
 • Bactrian /ˈbæk.tri.ən/: lạc đà hai bướu
 • Reindeer /ˈreɪn.dɪər/: con tuần lộc
 • Catfish /ˈkætfɪʃ/: cá trê
 • Sentinel crab /ˈsɛntɪnl kræb/: con ghẹ
 • Slug /slʌɡ/: con sên trần (không có vỏ bên ngoài)
 • Heron /ˈher.ən/: con chim diệc
 • Kingfisher /ˈkɪŋˌfɪʃ.ər/: con chim bói cá
 • Sea urchin /ˈsiː ˌɜː.tʃɪn/: con nhím biển, cầu gai
 • Salamander /ˈsæl.ə.mæn.dər/: con kỳ giông
 • Bronco /ˈbrɒŋ.kəʊ/: ngựa hoang ở miền tây nước Mỹ
 • Swordfish /ˈsɔːrdfɪʃ/: cá kiếm
 • Cat /kæt/: con mèo
 • Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.ər/: con sâu bướm
 • Mouse /maʊs/: con chuột (thường chỉ các loại chuột nhỏ)
 • Lion /ˈlaɪ.ən/: con sư tử
 • Duckling /’dʌkliη/ : vịt con
 • Bee /bi:/: con ong
 • Owl /aʊl/: con cú mèo
 • Damselfly /ˈdæmzəl flaɪ/: con chuồn chuồn kim
 • Canary /kəˈneə.ri/: con chim hoàng yến
 • Firefly /ˈfaɪə.flaɪ/: con đom đóm
 • Bull /bʊl/: con bò tót
 • Crab /kræb/: con cua
 • Raven /ˈreɪ.vən/: con quạ
 • Dragon /ˈdræɡ.ən/: con rồng
 • Sow /sou/: con lợn cái (lợn nái)
Con hải ly tiếng anh là gì
Con hải ly tiếng anh

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con hải ly tiếng anh là gì thì câu trả lời là beaver, phiên âm đọc là /ˈbiː.vər/. Lưu ý là beaver để chỉ chung về con hải ly chứ không chỉ cụ thể về giống hải ly nào cả. Nếu bạn muốn nói cụ thể về con hải ly thuộc giống nào thì cần gọi theo tên cụ thể của từng loại đó. Về cách phát âm, từ beaver trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ beaver rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ beaver chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn

Bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề:


Quay lại đầu trang